תואר שני - ביולוגיה חישובית

להרשמה

קישור להנחיות להורדה:תואר שני במגמת ביולוגיה חישובית

הנחיות

על הנרשם לתואר שני בביולוגיה חישובית לעמוד בתנאים הבאים:

             -תואר ראשון בביולוגיה חישובית או סיום קורסי השלמה מוכרים ומאושרים בהתאם.

-קיום אישור לקבלה למחקר לתואר השני מאת חוקר מהפקולטה בתחום החישובי אשר ינחה את המחקר.

 

רשימת חוקרים שמרכז עניינם  בביולוגיה חישובית

פרופ' רון אונגר

פרופ' רמית מר

פרופ' ינאי עופרן

ד"ר סול עפרוני

ד"ר ארז לבנון 

 

הבחירה בהתמחות זו נעשית מיד עם תחילת הלימודים לתואר השני כלומר מהשנה הראשונה לתואר השני.

תלמידים לתואר שני צריכים ללמוד 12 ש"ש, מתוכם 1 ש"ש (2 עבודות סמינריוניות) של סמינריון מסלול.

הסטודנטים יוכלו לבחור ממגון קורסי הבחירה המיועדים  לשנה ג' (תואר ראשון) או לתארים מתקדמים וזאת בהתאם לנושאי המחקר שלהם  ובתאום עם המנחים שלהם.

סטודנט המעונין לבחור בהתמחות בביולוגיה חישובית  לתואר שני חייב לידע את מזכירות הסטודנטים בטלפון 03-5218209   מיד עם רישומו לתואר השני, כדי לאפשר לו את הרשום לקורסים דרך האינטרנט למסלול זה.

 כל שנה חייבים להירשם מחדש לקוד 80-762-01 לציון לתזה ולקוד 80-9000-01 לסמינריון המחלקתי (לא מזכה בנקודות זכות).   

הסטודנטים לתואר שני בביולוגיה חישובית חייבים בקורסים כלהלן:

בחירה:

את יתר הקורסים והסמינריונים הנדרשים להשלמת החובות לתואר שני יש לבחור מתוך האשכולות הבאים:

קורסי בחירה מומלצים  - (80-423002) - אשכול ובו קורסי בחירה בתחומים הקשורים לביולוגיה חישובית.

קורסי בחירה כלליים  - (80-423103 ) - אשכול ובו קורסי בחירה בתחומים שונים במדעי החיים.

קורס עבודה עם בעלי חיים  - (80-423102 ) 

סמינריוני  בחירה - (80-423101) - יש לבחור מאשכול זה סמינריונים להשלמת החובות של סמינריונים לתואר שני.

 

מסלול ישיר לתואר שני  בביולוגיה חישובית

השלמות  לתואר שני בביולוגיה חישובית לסטודנטים שאינם בעלי תואר ראשון בביולוגיה חישובית