תכניות לימוד תואר שני

להרשמה

לימודי תואר שני

 מידע מפורט אודות מכלול הקורסים בפקולטה (פורמט אקסל )

מדעי החיים 

כל מסלולי הלימוד (בוטניקה, ביוכימיה, זאולוגיה, מיקרוביולוגיה, אקולוגיה, ביולוגיה הומנית, ביולוגיה של התא, גנטיקה, נוירוביולוגיה, ביולוגיה ימית, אימונולוגיה, פיזיולוגיה של בע"ח)  

ביוטכנולוגיה

ביולוגיה חישובית

ננוטכנולוגיה

ביולוגיה סביבתית- מחקר בנושאי קיימות וסביבה (בשיתוף עם מכון וולקני) 

מדעי הראיה ואופטומטריה

ביופיסיקה

 

תואר שני ללא תיזה

תואר שני ללא תיזה (מותאמת לעובדי מעבדה קלינית)

מדעי הזיקנה: גרנטולוגיה חדש!! (בשיתוף עם מדעי החברה)

 

מסלול ישיר לתואר שני - "פסגות"