תכניות לימוד תואר שני

להרשמה

לימודי תואר שני

הנחיות רישום לקורסים במערכת האינ-בר תשע"ט 

Instruction for course registration 2018/9

 מידע מפורט אודות מכלול הקורסים בפקולטה (פורמט אקסל / PDF )

מדעי החיים 

כל מסלולי הלימוד (בוטניקה, ביוכימיה, זאולוגיה, מיקרוביולוגיה, אקולוגיה, ביולוגיה הומנית, ביולוגיה של התא, גנטיקה, נוירוביולוגיה, ביולוגיה ימית, אימונולוגיה, פיזיולוגיה של בע"ח)  

ביוטכנולוגיה

ביולוגיה חישובית

ננוטכנולוגיה

ביולוגיה סביבתית- מחקר בנושאי קיימות וסביבה (בשיתוף עם מכון וולקני) 

מדעי הראיה ואופטומטריה

מדעי הזיקנה: גרנטולוגיה חדש!! (בשיתוף עם מדעי החברה)

ביופיסיקה

תואר שני ללא תיזה 

תואר שני ללא תיזה (מותאמת לעובדי מעבדה קלינית)

שימו לב תוכנית הקורסים עשויה להשתנות וכפופה לשינויים, יש להתייחס למערכת הרישום לקורסים כמערכת הסופית

לאחר קבלה למסלול זה בלבד יש להרשם בטופס זה להתמחות זו: טופס רישום להתמחות עובדי מעבדות קליניות

מסלול ישיר לתואר שני - "פסגות"