תוכנית - תואר שני ללא תיזה

דרישות קבלה 

לתכנית יוכלו להרשם סטודנטים בעלי תואר בוגר .B.Sc במדעי החיים ומקצועות רלוונטים אחרים שממוצע הציונים שלהם הוא 80 ומעלה. הקבלה תתאפשר על סמך נתונים אישיים, וועדת קבלה*. 

אוכלוסיות היעד של התכנית

א. מורים לביולוגיה, פעילים ובעלי ניסיון, העומדים בדרישות הנ"ל ויוצאים לשנת שבתון או העובדים במשרה חלקית ויכולים לפנות זמן ללימודים.

ב. עובדי מעבדות קליניות העומדים בדרישות הנ"ל ורוצים להתמקצע ולרענן את ידיעותיהם בתחומים מגוונים ויכולים לפנות זמן ללימודים.

ג. בוגרים הרוצים להעמיק ידיעותיהם ולהתמקצע בתחום ובתנאי שיעמדו בתנאי הקבלה.

משך הלימודים 

משך הלימודים הוא שנה עד שנתיים, תלוי בפריסת ימי הלימוד וקורסי הבחירה הנלקחים.

במסגרת הלימודים לתואר צריכים לקחת:

  • קורסים של הפקולטה למדעי החיים בהיקף  של סה"כ  40 נ"ז (20 ש"ש) כמפורט בתוכניתמ) תוכם 2 קורסי סמינרים חובה בהיקף של סה"כ 4 נ"ז בסמסטר ב, ו- 36 נ"ז  קורסי בחירה).
    כל שעה סימסטריאלית של הרצאה או תרגיל נחשבת ל-1 נ"ז.
     
  • קורסי יסוד ביהדות בין 4-8 נ"ז (לברר במחלקה ללימודי יסוד ביהדות: 03-5318361, 03-5318671)

תכנית הלימודים 

היקף התכנית למוסמך ללא תיזה במדעי החיים הינה 40 נ"ז.

קורסי בחירה: העמקת הידע העדכני בעזרת קורסי בחירה בהתאם לתחומי העניין של הסטודנט. לדוגמא: תרפייה תאית וגנטית, עולם ה-RNA, ביואינפורמטיקה, הנדסה גנטית בצמחים, פרקים בביולוגיה ואבולוציה של בע"ח, גישות מחקר בכלים מולקולרים, השפעת סמים ממכרים על תפקוד המוח, אימונולוגיה של סרטן ועוד קורסים רבים המיועדים לתואר ראשון שנה ג' וללימודים מתקדמים.

קורסי חובה: עבודה סמינריונית-סקירה מדעית מונחית ע"י חוקרים מהפקולטה.

                    סמינריון -הצגת מאמר מחקרי עדכני בפני משתתפי הקורס בצורה מדעית כמקובל במסלול המחקרי.

*יתכן וידרשו קורסי השלמה אשר ניתן יהיה להשלימם במהלך התואר, ללא זיכוי נקודות לתואר. 

לפרטים: יועצת לימודים אקדמית לתארים מתקדמים ד"ר רותם עפרוני 03-5317622

                               rotem.efrony@biu.ac.il
 

למערכת השעות תשע"ח (יתכנו שינויים- מועדי הקורסים הקובעים הם המופיעים במערכת הרישום לקורסים)

למערכת השעות תשע"ט (יתכנו שינויים- מועדי הקורסים הקובעים הם המופיעים במערכת הרישום לקורסים)

מערכת שיעורים ללא תיזה תש"פ (יתכנו שינויים- מועדי הקורסים הקובעים הם המופיעים במערכת הרישום לקורסים)

 

רשימת קורסים למסלול 

סיליבוסים קורסי התוכנית

אקסל קורסי בחירה וחובה למסלול 

מערכת הקורסים של האוניברסיטה