תואר שני ללא תיזה- מערכת לדוגמא סמסטר ב'

אופציה א' לדוגמא

שעה

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

שישי

08:00-10:00

 

 

 

 

 

 

כץ ורביזדה 80780

המטולוגיה קלינית

פרימן  80781

מיקרוביולוגיה קלינית

10:00-12:00

80557-וידס

ביולוגיה התפתחותית*

(יש גם תרגיל ביום ד')

 

 

 

 

דולמן 80784

ביוכימיה קלינית

12:00-14:00

בנין-80387

תהליכים חברתיים בחיידקים

 

 

 

 

 

 

שינברג – 80340

פיזיולוגיה של הלב

14:00-16:00

80388-פז

תעלות יוניות

 

 

 

 

 

16:00-18:00

עבודה סמינריונית – רמי דון /רונית שריד/שי בן ארויה 80962

(מפגשי הדרכה- לא מפגש שבועי)

80242-01 הרצאה

מולקולרית א-חובה

אפשר לבחור תרגיל (לא חובה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
אופציה ב' לדוגמא
 

שעה

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

שישי

08:00-10:00

 

 

 

 

 

 

יששכר -80301

אינטרק' בין המיקרוביום למאחסן בבריאות וחולי

כץ ורביזדה 80780

המטולוגיה קלינית

 

פרימן  80781

מיקרוביולוגיה קלינית

 

10:00-12:00

 

 

 

 

 

52480- ס. כהן

אימונולוגיה ואימונותרפיה של סרטן

דולמן 80784

ביוכימיה קלינית

12:00-14:00

 

 

 

 

ברדה סעד-38580

מנגנוני בקרה של התגובה החיסונית

 

חכים-34180

התמיינות תאים של בעלי חיים וצמחים:היבטים מולקולרים ואפגנטים מהגן לגנום

 

14:00-16:00

 

 

 

 

 

80560-בן ארויה

גישות חדישות לאנליזות גנטיות מתקדמות- חובת בחירה

 

 

16:00-18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
אופציה ג' לדוגמא
 

שעה

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

שישי

08:00-10:00

 

 

 

80501-01
 מבוא לביוטכנולוגיה

 

 

כץ ורביזדה 80780

המטולוגיה קלינית

 

פרימן  80781

מיקרוביולוגיה קלינית

 

10:00-12:00

 

 

 

80501-02
 מבוא לביוטכנולוגיה- תרגיל

 

 

דולמן 80784

ביוכימיה קלינית

12:00-14:00

 

 

ידיד-52180

השפעת סמים ממכרים על המוח

 

 

 

 

14:00-16:00

 

 

 

80242-13

מולקולרית א –תרגיל

(קיימים עוד תרגילים במערכת לבחירתכם)

 

 

 

16:00-18:00

 

 

80688-סטרין ומינץ

אקולוגיה מיקרוביאלית ומיקרו סביבתית (בין השעות 17:00-19:00)

80242-10 הרצאה מולקולרית א-חובה

אפשר לבחור תרגיל (לא חובה)