תואר שני ללא תיזה- מערכת לדוגמא סמסטר א'

 

אופציה א' לדוגמא

שעה

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

08:00-10:00

 

מיכאלי ובנין 80710-50
מיקרוביולוגיה רפואית
 שימו לב יש עוד חלק להרצאה בהמשך היום

 

 

 

 

 

גולדשמיט 80782

פתולוגיה קלינית

(ניתן אחת לשנתיים לא ינתן בתש"פ)

 

 

10:00-12:00

 

 

80312-אורבך  
תרפייה תאית וגנטית

 

 

 

 

 

מגל 80783

גנטיקה קלינית

(ניתן אחת לשנתיים יתקיים בתש"פ)

אטלין

80785וולידציות וכיולים במעבדות רפואיות

12:00-14:00

 

מיכאלי ובנין 80710-50

מיקרוביולוגיה רפואית

שימו לב יש עוד חלק להרצאה בתחילת  היום

רמית-51880

אימונולוגיה ב

שריד 80357

וירולוגיה כללית ומולקולרית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-16:00

 

80953  סיריל כהן סמינריון ללא תיזה

 

 

80377

ביולוגיה מולקולרית ב'

 

 

 

 

 

16:00-18:00

 

 

 

80548

התא מבנה ותפקוד

עד 19:00

 

 

 

 

 
 
אופציה ב לדוגמא
 

שעה

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

08:00-10:00

9:00-11:00
   ידיד- -80505-01
 המוח ותפקודו

 

 

 

 

 

גולדשמיט 80782

פתולוגיה קלינית

(ניתן אחת לשנתיים לא ינתן בתש"פ)

 

 

10:00-12:00

 

11:00-12:00 ידיד-  80505-02

המוח ותפקודו-תרגול

 

 

 

 

 

מגל 80783

גנטיקה קלינית

(ניתן אחת לשנתיים יתקיים בתש"פ)

אטלין

80785וולידציות וכיולים במעבדות רפואיות

12:00-14:00

קורנבליט-55480

התמודדות התא עם מצבי עקה


פז-34580

עיכול והפרשה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-16:00

קורן+אפלבאום-34980-

אנדוקרינולוגיה

 

אוקון-33380

המוח:זכרון למידה ומה שביניהם

 

 

 

 

 

16:00-18:00

 

 

אילני-80540

אקולוגיה ואבולוציה של התנהגות בע"ח

80963  רותם עפרוני סמינריון ללא תיזה