תואר שני ללא תיזה (מותאם לעובדי המעבדות הקליניות)

מידע כללי על התוכנית 

מערכת קורסי הפקולטה תשפ"ב        

מערכת קורסי הפקולטה תשפ"א 

מערכת שיעורים ללא תיזה תש"פ-(מותאמת לעובדי קליניקה)

מערכות לדוגמא סמסטר א' (איך ניתן לבחור יומיים לימודים בשבוע)

מערכות לדוגמא סמסטר ב' (איך ניתן לבחור יומיים לימודים בשבוע)

שימו לב תוכנית הקורסים עשויה להשתנות וכפופה לשינויים, יש להתייחס למערכת הרישום לקורסים כמערכת הסופית

לאחר קבלה למסלול זה בלבד יש להרשם בטופס זה להתמחות זו: טופס רישום להתמחות עובדי מעבדות קליניות