פרופ' יוסף שטיינברגר

טלפון
פקס
972-3-7384058
דוא"ל
Yosef.Steinberger@biu.ac.il
משרד
בנין ביולוגיה סביבתית 201, קומה ב', חדר 101
  מחקר

  דינמיקה של אוכלוסיות חיידקים ומגוון מינים תפקודי בקרקע.

  דינמיקה של פטריות בקרקע ותרומתם בפירוק חומר אורגני. 

  דינמיקה של חד-תאים בקרקע (פרוטוזואה) - ריסניות, שוטוניות ואמבות.

  מגוון מינים של נמטודות ומיקרוארטרופודים במערכות יבשתיות. 

  ביומסה ונשימה של אורגניזמים בקרקע.

  זרימת נוטריאנטים בקרקע (C:N).

  אנזימים בקרקע.

  תפקידם של אוכלוסיות שונות במארג המזון במערכות יבשתיות-קרקע. 

  תהליכי פירוק של חומר אורגני במערכות יבשתיות שונות.

  המרכיב הביוטי בקרקע כביואידיקטורים.

  לאתר המעבדה לחקר מערכות יבשתיות

  פרסומים

   List of Publications

  Books

  Co-editor: Environmental Quality and Ecosystem Stability (1986), Vol. 3/A/3B Bar-Ilan University Press, Ramat-Gan, Israel.

  Co-editor: Environmental Quality and Ecosystem Stability (1989) Jerusalem ISEEQS, Israel, Vol. IV A: Environmental Quality.

  Co-editor: Environmental Quality and Ecosystem Stability (1989) Jerusalem ISEEQS, Israel, Vol. IV B: Ecosystem Stability.

  Co-editor: Environmental Quality and Ecosystem Stability (1992) Jerusalem ISEEQS, Israel, Vol. V B: Ecosystem Stability.

  Co-editor: Environmental Quality and Ecosystem Stability (1993) IAWQ Pergamon Press, Oxford, New York, Seoul, Tokyo.

  Editor: Preservation of Our World in the Wake of Change (1996) Jerusalem ISEEQS, Israel,
  Vol. VI A. Air and Law, Policy & Management.

  Editor: Preservation of Our World in the Wake of Change (1996) Jerusalem ISEEQS, Israel,
  Vol. VI B. Ecology & Environment

  Papers Presented at Meetings

  1. Schachak, M., Mayne, S., and Steinberger, Y. The effect of temperature on the activity of the desert woodlouse Hemilepistus reaumuri, and its ecological significance. Presented at the 5th Annual Symposium on Desert Physiology, Beer-Sheva, Israel, 1973.
  2. Shachak, M. and Steinberger, Y. Feeding, energy and water flow in a population of the desert snail, Sphincterochila zonata. Presented at the 2nd Internat. Cong. Ecology, Jerusalem, Sept. 1978.
  3. Steinberger, Y., Grossman, S. and Dubinsky, Z. Energy balances in the desert woodlouse Hemilepistus reaumuri. Presented at the 2nd Internat. Cong. Ecology, Jerusalem, Sept. 1978.
  4. Sharon, D., Shachak, M. and Steinberger, Y. The unpredictable desert rainfall as a factor in ecosystem modeling. Presented at the 2nd Internat. Cong. Ecology, Jerusalem, Sept. 1978.
  5. Steinberger, Y. Some aspects of the ecology of the desert snail Sphincterochila zonata. Presented at SWAN (Southwestern Association of Naturalists) 27th Ann. Meet., New Mexico State University, Las Cruces, April, 1980.
  6. Steinberger, Y. and Whitford W.G. Contribution of mammals to litter desert processes in desert ecosystems. Presented at Mammal Soc. Meet., Univ. of Rhode Island, June 1980.
  7. Whitford, W.G., Schaefer D., Parker, L.W. and Steinberger, Y. Contribution of desert subterranean termites to nitrogen budgets in a desert. Presented at the Symposium: Nitrogen as an Ecological Factor, Univ. of Oxford, England, March 1981.
  8. Whitford, W.G. and Steinberger, Y. Desert soil ecosystems. Presented at the 57th Ann. Meet. Southwestern & Rocky Mountain Division, A.A.A.S, Colorado-Wyoming, April, 1981.
  9. Whitford, W.G., Parker, L.W., Steinberger, Y. and Freckman, D.W. Effects of simulated rainfall and litter quantities on desert soil biota. (1) Nematodes. Presented at the 32nd AIBS Meet., Ecological Soc. Amer., Bloomington, Indiana, Aug., 1981.
  10. Steinberger, Y., Parker, L.W. and Whitford, W.G. Effects of simulated rainfall and litter quantities on desert soil biota. (2) Microarthropods. Presented at the 32nd AIBS Meet., Ecological Soc. Amer., Bloomington, Indiana, Aug., 1981.
  11. Parker, L.W., Steinberger, Y. and Whitford, W.G. Effects of simulated rainfall and litter quantities on desert soil biota. (3) Soil respiration bacteria and protozoa. Presented at the 32nd AIBS Meet., Ecological Soc. Amer., Bloomington, Indiana, Aug., 1981.
  12. Parker, L.W., Steinberger, Y. and Whitford, W.G. Soil respiration in a Chihuahuan Desert rangeland. Presented at the 58th Ann. Meet. Southwestern & Rocky Mountain Division, A.A.A.S, El Paso, Texas, April, 1982.
  13. Brown, Michael F. and Steinberger, Y. Desert isopod survival. Presented at the 58th Ann. Meet. Southwestern & Rocky Mountain Division, A.A.A.S, El Paso, Texas, April 1982.
  14. Whitford, W.G., Parker, L.W., Steinberger, Y., Weems, D., Wallwork, J.A. and Freckman, D. Effects of rainfall pattern of decomposition processes in a desert ecosystem. Presented at the 8th Internat. Colloq. Soil Zoology, Louvain-la-Neuve, Belgique, August 1982.
  15. Steinberger, Y. and Whitford, W.G. Influence of topography and season on the density and diversity of microarthropods on a Chihuahuan Desert watershed. Presented at the VI Internat. Cong. Acarology, Univ. of Edinburgh, Scotland, September 1982.
  16. Whitford, W.G., Parker, L.W., Steinberger, Y., Weems, D., Wallwork, J.A. and Freckman, D. Effects of rainfall pattern of decomposition processes in a desert ecosystem. Presented at the 33rd AIBS Meet., Ecological Soc. Amer., Pennsylvania, August 1982.
  17. Glazer, A., Steinberger, Y. and Dubinsky, Z. Soil fungi as a component in the diet of the desert isopod Hemilepistus reaumuri - a preliminary study. Presented at the 2nd Internat. Conf. Ecol. Environ. Quality, Jerusalem, Israel, May 1983.
  18. Steinberger, Y. and Levy, Y. Carbon transfer of a desert algae - herbivore system using C14 as a tracer. Presented at the 2nd Internat. Conf. Ecol. Environ. Quality, Jerusalem, Israel, May 1983.
  19. Levy, Y. and Steinberger, Y. Light and shade adaptation in desert algae. Presented at the 34th AIBS Meet., Ecol. Soc. Amer., N. Dakota, August 1983.
  20. Steinberger, Y. and Whitford, W.G. Decomposition processes in the Negev Desert. Presented at the 35th AIBS Meet., Ecological Soc. Amer., Ft. Collins, 5-9 August 1984.
  21. Whitford, W.G. and Steinberger, Y. The long-term effects of habitat modification on a desert rodent community. Presented at the IV Internat. Theriological Cong., Edmonton, August 1985.
  22. Steinberger, Y. and Gara, M. Effect of Acarine treatment on wheat straw decomposition. Presented at Third Internat. Conf. Environ. Quality & Ecosystem Stability, Jerusalem, Israel June 1986.
  23. Levy, Y., Steinberger, Y. and Tal, K. Carbon transfer of an algae-herbivore system using C14 as a tracer: A comparative study of three desert snails. Presented at Third Internat. Conf. Environ. Quality & Ecosystem Stability, Jerusalem, Israel, June 1986.
  24. Gara, M., Ben-Izhak, N. and Steinberger, Y. Decomposition of Avicennia marina in the mangle of Sinai. Presented at Third Internat. Conf. Environ. Quality & Ecosystem Stability, Jerusalem, Israel June 1986.
  25. Halimi, M. and Steinberger, Y. Decomposition of Zygophyllum dumosum in the Negev Desert ecosystem. Accepted for presentation at the 4th Internat. Cong. Ecology, Syracuse, New York August 1986.
  26. Steinberger, Y., Cojocaru, M.M. and Even-Ram, S.C. A common Acarin 18,5 EC (MITIGAN) residue degradation in treated wheat straw. Presented at the 4th Internat. Conf. Ecol. Environ. Quality. Jerusalem, Israel, June 1989.
  27. Rosen, S. and Steinberger, Y. The occurrence of prostigmatic mites on the fan-footed lizard (Pydodactylus hasselguistu gutatus-Gekkonidae). Presented at the 4th Internat. Conf. Ecol. Environ Quality. Jerusalem, Israel, June 1989.
  28. Steinberger, Y. Abundance and distribution of nematodes in the root rhizosphere of a desert shrub Zygophyllum dumosum. Presented at the 28th Annual Meeting, Society of Nematologists, Davis, California, August 1989.
  29. Steinberger, Y. Vertical distribution patterns of nematodes in the desert soil. Presented at the AIBS Meet., Ecological Soc. Amer., Toronto, Canada, August 1989.
  30. Degani, R., Kinsbursky, R. and Steinberger, Y. Root decomposition and microbial dynamics in Negev Desert ecosystem. Presented at the Ecological Soc. Amer., 75th Anniversary Meeting Snowbird, Utah, August 1990.
  31. Liran, N., Glazer, I. and Steinberger, Y. Isolation and characterization of entomopathogenic nematodes (Rhabditide) from arid regions in Israel. Presented at the S.I.P. (Soc. Invert. Pathol.) Meeting Flagstagg AZ, USA 4-9 August 1991.
  32. Sarig, S. and Steinberger, Y. Immediate effect of wetting event on microbial biomass and carbohydrate production mediated aggregation in desert soil. Presented at the International Workshop on methods of research on soil structure/soil biota interrelationships. Wageningen, November 1991.
  33. Steinberger, Y., Maor, N., and Sarig, S. The immediate wetting of soil on nematode population in the Negev Desert. Presented at the 31st Annual Meeting Society of Nematologists, Vancouver, British Columbia, August 1992.
  34. Sarig, S., Fliebbach, A. and Steinberger, Y. Response of microbial biomass and activity to soil salinity under the canopy of desert halophyte shrubs. Presented at the Sixth Int. Symposium on Microbial Ecology, Barcelona, 6-11 Sept., 1992.
  35. Sarig, S. and Steinberger, Y. Microbial pools of N and P under desert halophyte shrubs: Response to soil salinity. Beyond the Biomass: Compositional and Functional Analysis of Soil Microbial Communities. Wye College, Kent, U.K., March 1993.
  36. Steinberger, Y., Donegan, K., Palm, C., Fieland, V. and Seidler, R.J. Influence of transgenic plant tissue decomposition on soil organisms and activities. Presented at the 94th A.S.M. American Society for Microbiology, Las-Vegas, U.S.A., May 1994.
  37. Steinberger, Y., Donegan, K., Palm, C., Fieland, V. and Seidler, R.J. Influence of transgenic plant tissue on nematodes, microarthropods and microbial population dynamics. Presented at the 22nd International Nematology Symposium, Gent, Belgium, August 1994.
  38. Steinberger, Y., Donegan, K., Palm, C., Fieland, V. and Seidler, R.J. Influence of transgenic plant tissue decomposition on soil biota population dynamics. Presented at the VI Int. Congress of Ecology, INTECOL, Manchester, United Kingdom, August 1994.
  39. Steinberger, Y., Donegan, K., Harris, D., Fieland, V., Palm, C. and Seidler, R.J. Evaluating the safety of pesticidal transgenic plants. Presented at the International Conference on Modern Agriculture and the Environment, Rehovot, Israel, October 1994.
  40. Donegan, K, Fieland, V., Schaller, D., Palm, C., Steinberger, Y. and Seidler, R.J. Effects of transgenic plants on soil ecosystem. Presented at the Soil Ecolog. Meeting, Colorado, USA, March 1995.
  41. Lavian, I. and Steinberger, Y. The contribution of stone cover and facing slope on chlorophyll “A” and microbial activity in the Negev Desert. Presented at the Sixth International Conference of the Israeli Society for Ecology & Environmental Quality Sciences, Jerusalem, July 1996.
  42. Shwartzbaoum, A. and Steinberger, Y. The effect of nitrogen amendments on microbial biomass in the Negev Desert soil. Presented at the Sixth International Conference of the Israeli Society for Ecology & Environmental Quality Sciences, Jerusalem, July 1996.
  43. Vishnevetsky, S., Cojocaru, M. and Steinberger, Y. Use GC-MS analysis for determination of soil microbial community structure in the Negev Desert system. Presented at the Sixth International Conference of the Israeli Society for Ecology & Environmental Quality Sciences, Jerusalem, July 1996.
  44. Steinberger, Y. Soil degradation: The role of different community components. Presented at the International Symposium on Environmental Pollution and Impact Assessment - SECOTOX, Mohammedia, Morocco, October 1996
  45. Vishnevetsky, S., Cojocaru, M. and Steinberger, Y. Determination of soil microbial community structure by GC-MS measurements in the Negev Desert soil. Presented at the SUBMECO - Substrate Use for Characterization of Microbial Communities in Terrestrial Ecosystems, Innsbruck - Austria, October 1996
  46. Lavian, I. and Steinberger, Y. The contribution of stone cover to biological activity in the Negev Desert. Presented at the 28th Conference of the Israeli Society for Ecology & Environment Quality Sciences, Haifa, July 1997
  47. Lavian, I. and Steinberger, Y. Bacterial community composition and functional diversity associated with depth and distance in relation to plants in the Negev Desert soil system. Presented at the 29th Conference of the Israeli Society for Ecology & Environment Quality Sciences, Beer-Sheva, June 1998.
  48. Lavian, I. and Steinberger, Y. Dynamics of soil microbial functional biodiversity in a agro-ecosystem. Presented at the VII International Congress of Ecology (INTECOL) Florence, Italy, July 1998
  49. Steinberger, Y. The influence of organic fertilizers on nematode community. Presented at the VII International Congress of Ecology (INTECOL) Florence, Italy, July 1998.
  50. Lavian, I. and Steinberger, Y. Bacterial community composition and diversity associated with stone cover in the Negev Desert soil system. Presented at the VII International Congress of Ecology (INTECOL) Florence, Italy, July 1998
  51. Steinberger, Y. The importance of Soil Biota in Preventing Dryland Degradation. The Annual Meeting or the Israeli Geographical Society, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel, December 1998
  52. Wenju, L., Lavian, I. and Steinberger, Y. Influence of agricultural management on nematode communities in an agroecosystem. The 1st Academic Symposium of Chinese Students & Scholars in Israel. The Weizmann Institute of Science Rehovot, Israel, December 1998
  53. Pinhasi-Adiv, Y and Steinberger, Y. Are plants community determine microbial function diversity? British Ecological Society, Winter and Annual General Meeting, University of Leicester, England, January 1999.
  54. Lahav (Lavian), I. and Steinberger, Y. Bacterial functional diversity in an agro-ecosystem. British Ecological Society, Winter and Annual General Meeting, University of Leicester, England, January 1999
  55. Lahav (Lavian), I. and Steinberger, Y. Bacterial community composition and functional diversity under peanuts management agroecosystem. The Soil Ecology Society International Conference, The Field Museum of Natural History, Chicago, Illinois, USA, May 23-26, 1999
  56. Avigad, P. and Steinberger, Y. The effect of seasonal changes on the protozoa population dynamic in a desert ecosystem. The Soil Ecology Society International Conference, The Field Museum of Natural History, Chicago, Illinois, USA, May 23-26, 1999
  57. Liang, W.J. and Steinberger, Y. Changes in nematode community structure in a sandy desert ecosystem. The Soil Ecology Society International Conference, The Field Museum of Natural History, Chicago, Illinois, USA, May 23-26, 1999
  58. Steinberger, Y. and Liang, W.J. Nematode community composition associated with a topoclimatic transect. The Soil Ecology Society International Conference, The Field Museum of Natural History, Chicago, Illinois, USA, May 23-26, 1999
  59. Liang, W.J., Lavian (Lahav), I. and Steinberger, Y. Nematode dynamics and diversity in a Mediterranean agroecosystem. The 7th International Conference of the Israel Society for Ecology and Environmental Quality Sciences on - Environmental Challenges for the Next Millennium. Jerusalem, Israel, June 13-16, 1999
  60. Avigad, P. and Steinberger, Y. Protozoa population dynamics in a desert ecosystem. The 7th International Conference of the Israel Society for Ecology and Environmental Quality Sciences on - Environmental Challenges for the Next Millennium. Jerusalem, Israel, June 13-16, 1999
  61. Lahav (Lavian), I. and Steinberger, Y. Bacterial community composition and functional diversity under peanuts management agro-ecosystem. The 7th International Conference of the Israel Society for Ecology and Environmental Quality Sciences on - Environmental Challenges for the Next Millennium. Jerusalem, Israel, June 13-16, 1999
  62. Pavel. R. and Steinberger, Y. Cellulase dynamics in desert soil. The 7th International Conference of the Israel Society for Ecology and Environmental Quality Sciences on - Environmental Challenges for the Next Millennium. Jerusalem, Israel, June 13-16, 1999
  63. Pinhasi-Adiv, Y. and Steinberger, Y. Plant community as determining microbial functional diversity. The 7th International Conference of the Israel Society for Ecology and Environmental Quality Sciences on - Environmental Challenges for the Next Millennium. Jerusalem, Israel, June 13-16, 1999
  64. Steinberger, Y. and Wenju, L. Nematode community composition and diversity associated with a topoclimatic transect in a rain shadow desert. XIII International Colloquium on Soil Zoology. Czech Republic, 14-18 August, 2000
  65. Mouratov S. and Steinberger Y. The effect of Zygophyllum dumosum rhizosphere on soil nematode community in a Negev Desert system. The 2001 Soil Ecology Society Conference, May 20-23, 2001. Atlanta, USA
  66. Pinhasi, Y. and Steinberger Y. Bacterial functional diversity dynamics during decomposition of Rebudia pinnata and Stipa capensis in the Negev Desert Ecosystem. The 2001 Soil Ecology Society Conference, May 20-23, 2001. Atlanta, USA
  67. Steinberger, Y., Lahav, I., Mouratov, S. and Barness, G. Preliminary study on soil microbial community and nematode population at Machu Picchu station, King George Island, Antarctica. The 2001 Soil Ecology Society Conference, May 20-23, 2001. Atlanta, USA
  68. Kaffe-Abramovich, T. and Steinberger, Y. The contribution of soil biota components to decomposition of Zygophyllum dumosum plant litter in a desert system. The 2001 Soil Ecology Society Conference, May 20-23, 2001. Atlanta, USA
  69. Steinberger, Y., Lahav, I., Mouratov, S. and Barness, G. Microbial community and nematode population activity at Machu Picchu station, King George Island, Antarctica. Interaction in the microbial world – 9th International Symposium on Microbial Ecology. 26-31 August 2001, Amsterdam, The Netherlands.
  70. Ojalvo-Mayzlish, E and Steinberger, Y. Effect of chemical inhibitors on size and dynamics of ciliate and flagellate population in a Negev Desert system. The 3rd Federation of Israel Societies for Experimental Biology Congress (FISEB). 4-7 February 2002, Eilat, Israel.
  71. Rodriguez-Zaragoza, S. and Steinberger, Y. Seasonal Dynamics of Amoebae Community in Zygophyllum dumosum Rhizosphere - Negev Desert System. The 3rd Federation of Israel Societies for Experimental Biology Congress (FISEB). 4-7 February 2002, Eilat, Israel.
  72. Kaffe-Abramovich, T. and Steinberger, Y. Microbial Functional Diversity Associated with Zygophyllum dumosum Plant Litter Decomposition in a Desert System. The 3rd Federation of Israel Societies for Experimental Biology Congress (FISEB). 4-7 February 2002, Eilat, Israel.
  73. Steinberger, Y., K. Laska, S. Mouratov and Lahav, I. Pseudogradient effect on soil biota in a cold desert ecosystem – Antarctica. The 3rd Federation of Israel Societies for Experimental Biology Congress (FISEB). 4-7 February 2002, Eilat, Israel.
  74. Zhen Liang Yu and Steinberger, Y. The contribution of soil biota to rood and stem litter decomposition in a desert ecosystem. . The 3rd Federation of Israel Societies for Experimental Biology Congress (FISEB). 4-7 February 2002, Eilat, Israel
  75. Rahimabev, M., Y. Steinberger and Mouratov, S. Seasonal and Spatial Distribution of Nitrogen and Organic Matter under Halophytes in Negev Desert Soil. The 3rd Federation of Israel Societies for Experimental Biology Congress (FISEB). 4-7 February 2002, Eilat, Israel
  76. Pinchasi-Adiv, Y. and Steinberger, Y. Microbial Community Composition during Decomposition of Reubudia pinnata and Stipa capensis in the Negev Desert Ecosystem. X. International Congress of Bacteriology. Paris, France, 27 July – 1 August, 2002
  77. S. Rodriguez-Zaragoza and Steinberger, Y. Zygophyllum dumosum Rhizosphere effect on Species richness of soil Amoebae in the Negev Desert, Israel. X. International Congress of Bacteriology. Paris, France, 27 July – 1 August, 2002.
  78. Mouratov, S. and Steinberger, Y. Spatial distribution of nematode population along a temperature gradient in the Negev Desert ecosystem. Ecological Soc. Amer., 87th Annual Meeting, Tucson Arizona, 4-9 August 2002.
  79. Rodriguez-Zaragoza, S., Ojalvo-Mayzlish, E. and Steinberger, Y. Seasonal dynamics of amoebae population in the Zygophyllum dumosum rhizosphere – Negev Desert, Israel. Ecological Soc. Amer., 87th Annual Meeting, Tucson Arizona, 4-9 August 2002.
  80. Pen-Mouratov, S. and Steinberger, Y. Chemical anthropogenic effects on soil free-living nematodes population in a desert ecosystem. Annual Scientific Meeting on: Ecological problems and ways to resolve them. Kazan, Russia, 15-19 March, 2003
  81. Pen-Mouratov, S. and Steinberger, Y. Trophic diversity of nematode population under Acacia raddiana along a temperature gradient in a Desert ecosystem. BES Annual Symposium: Soil Biodiversity and Function. Lancaster, UK. 25-27 March 2003.
  82. E. Ojalvo-Mayzlish, S. Rodrigez Zaragosa and Y. Steinberger. Soil Amoeba Biodiversity in the Zygophyllum dumosum Rhizosphere in a Desert Ecosystem. BES Annual Symposium: Soil Biodiversity and Function. Lancaster, UK. 25-27 March 2003.
  83.  Kaffe-Abramovich, T. and Y. Steinberger. The effect of soil biota on the rate of Zygophyllum dumosum leaf weight loss in a desert soil ecosystem. Ninth Biennial Conference SES, 11-14 May, 2003, Palm Springs, California, USA.
  84.  Rodriguez-Zaragoza S. Ojalvo-Mayzlish E. and Steinberger Y. Seasonal dynamics of amoebae population under Hammada scoparia and Atriplex halimus at the 0-50 cm soil layer, Negev desert, Israel. Ninth Biennial Conference SES, 11-14 May, 2003, Palm Springs, California, USA.
  85. Ojalvo-Mayzlish E. and Steinberger Y. Effects of inhibitors on the dynamics of the protozoa population in a desert soil ecosystem. Ninth Biennial Conference SES, 11-14 May, 2003, Palm Springs, California, USA.
  86. Pen-Mouratov, S. and Steinberger, Y. Pesticides effect on soil free living nematode community structure and diversity. Ninth Biennial Conference SES, 11-14 May, 2003, Palm Springs, California, USA.
  87. Kaffe-Abramovich, T., Y. Zhenliang, and Y. Steinberger. The Effect of Plant Parts on Microbial Functional Diversity during Decomposition in a Desert Ecosystem. The 103rd Meeting of American Society for Microbiology, Washington D.C., 18-23 May 2003.
  88. Pinhasi-Adiv, Y. and Steinberger Y.. Decomposition of Reubudia pinnata and Stipa capensis as Regulating Microbial Functional Diversity in the Negev Desert Ecosystem. The 103rd Meeting of American Society for Microbiology, Washington D.C., 18-23 May 2003.
  89. Gur-Arye Roth, Walter G. Whitford, Yosef Steinberger. The Role of Animals in Landscape Shaping in Desertified Ecosystems. Presented at the 40th Zoological Society of Israel, December 2003.
  90.  Dorit Shargil, Yehuda Zurovsky, Noah Rotary, Laurence Shore, Mordechai Shemesh, Amelia Terkel and Yosef Steinberger. Endocrine Correlates of Rank and Reproductive Status in Male and Female Nubian Ibexes (Capra ibex nubiana). Presented at the 40th Zoological Society of Israel, December 2003.
  91.  Buchnick, R., Dayan, T., Steinberger, Y. The diet of the barn owl (Tyto alba) and the little owl (Athene noctua) in the north and south of Israel Presented at the 40th Zoological Society of Israel, December 2003.
  92. Mayzlish, E. and Steinberger, Y. Protozoan community dynamics and biodiversity in a desert ecosystem. International Symposium of Impacts of Soil Biodiversity on Biogeochemical Processes in Ecosystems: Int. Workshop on Molecular Methods in Soil Biological and Biochemical Diversity in Terrestrial Ecosystems Taipei, April 18-24, 2004.
  93. Mayzlish, E., Pen-Mouratov, S., Li, Q., Shamir, I. and Steinberger, Y. Plant Allelopathic effect on Soil Biota Community. Presented at the First Chinese Allelophaty Conference, Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Science, Shenyang, China, May 18-21, 2004.
  94. Roth, G. A., Whitford, W.G. and Steinberger, Y. The role of animals in desertification: Herbivory patterns in degraded grassland. 89th meeting of the Ecological Society of America, August 1-6 2004, Portland, Oregon, USA.
  95. Shamir, I., Mayzlish, E. and Steinberger, Y. The effect of Tamarix aphylla on spatial-temporal activity of soil protozoa, CO2 evolution, and microbial biomass in a sandy desert ecosystem. 10th International Symposium on Microbial Ecology ISME –10; Microbial Planet: Sub-Surface to Space, Cancun, Mexico, August 22-27, 2004.
  96. Mayzlish, E., Li, Q., Shamir, I., Sterenberg, M. and Steinberger, Y. The Effect of Cattle Grazing on Soil Microbial Community. 10th International Symposium on Microbial Ecology ISME –10; Microbial Planet: Sub-Surface to Space, Cancun, Mexico, August 22-27, 2004.
  97. Shukurov, N., Pen-Mouratov, S. and Steinberger, Y. Effect of heavy metals on soil chemical and biological activity in the vicinity of the Almalyk Mining and Metallurgical Complex, Uzbekistan. XIVth International Colloquium on Soil Zoology and Ecology, "Soil Animals and Ecosystem Services" University de ROUEN, 30 August - 9 September 2004, Mont Saint Aignan, France.
  98. Shamir, I. and Steinberger, Y. Microbial biomass dynamics under a Tamarix aphylla tree in a sandy desert soil. XIVth International Colloquium on Soil Zoology and Ecology, "Soil Animals and Ecosystem Services" University de ROUEN, 30 August - 9 September 2004, Mont Saint Aignan, France.
  99. Li, Q., Liang, W., Jiao, X. and Steinberger, Y. The impact of urea fertilizer on soil free-living nematode population in a spring-wheat field, China. XIVth International Colloquium on Soil Zoology and Ecology, "Soil Animals and Ecosystem Services" University de ROUEN, 30 August - 9 September 2004, Mont Saint Aignan, France.
  100. Mayzlish, E., Sterenberg, M. and Steinberger, Y. The response of soil amoeba biodiversity to different types of grazing management in a Mediterranean herbaceous community. XIVth International Colloquium on Soil Zoology and Ecology, "Soil Animals and Ecosystem Services" University de ROUEN, 30 August - 9 September 2004, Mont Saint Aignan, France.
  101. Genzer, N., Plakht, J. and Steinberger, Y. The effect of soil formation on biological activity in the Makhtesh Ramon Crater, Negev, Israel. XIVth International Colloquium on Soil Zoology and Ecology, "Soil Animals and Ecosystem Services" University de ROUEN, 30 August - 9 September 2004, Mont Saint Aignan, France.
  102. Pen-Muratov, S., Shukurov, N. and Steinberger, Y. Effect of Almalyk Industrial Complex contamination on soil free-living nematode population. XIVth International Colloquium on Soil Zoology and Ecology, "Soil Animals and Ecosystem Services" University de ROUEN, 30 August - 9 September 2004, Mont Saint Aignan, France.
  103. Shukurov N., Pen-Mouratov, S., Steinberger, Y. The impact of soil pollution on nematode community structure and soil microbial biomass in the industrial area of Navoiy, Uzbekistan. International Scientific and Technical Conference «Istiqlol». Modern Technics and Technology of Mining-Metallurgical Branch and a Way of Their Development. September 23-25, 2004.
  104. Pen-Mouratov, S., Steinberger, Y., Shukurov N. The response of soil biota to heavy metal industrial pollution. International Scientific and Technical Conference «Istiqlol». Modern Techniques and Technology of Mining-Metallurgical Branch and a Way of Their Development. September 23-25, 2004.
  105. Roth, G.A., Whitford, W.G. and Steinberger, Y. The role of animals in desertification: Herbivore-induced vegetation change. The Wildlife Society's 11th Annual Conference. September 18-22, 2004. Calgary, Alberta, Canada.
  106.  Roth, G. A., Whitford, W.G. and Steinberger, Y. The role of animals in desertification: Herbivory patterns in degraded grassland. 89th meeting of the Ecological Society of America. August 1-6 2004, Portland, Oregon, USA.
  107. Berg N., Zurovsky, Y., Shore, L.S., Turkel, A. and Steinberger, Y. Correlation between social hierarchy and levels of testosterone and corticosterone in male oryxes (Oryx dammah) (Hebrew). Meetings of the Israel Zoological Society, December 2004.
  108. Steinberger, Y., Mayzlish, E., Pen-Mouratov, S., Barness, G. and Shamir, I. Desert Biota Community: Diversity and Dynamics. The 4th Congress of the Federation of the Israel Societies for Experimental Biology, February 7-10, 2005, Eilat, Israel.
  109. Steinberger, Y., Barness, G., Ganzer, N., Mayzlish, E., Pen-Mouratov, S., Shamir, I., Shmueli, I., and Saul-Charkas, V. Soil Biota Community - Diversity and Dynamics in a Desert Ecosystem. Asian Section of the Society for Conservation Biology Meeting on Biodiversity Conservation in Asia: Current Status and Future Perspectives, Kathmandu, Nepal, November 17-20, 2005.
  110. Genzer, N., Shukurov, N., Pen-Mouratov, S., Plakht, J. and Steinberger, Y. Distribution of soil microbial biomass and soil free-living nematode population in terrace chronosequences of the Makhtesh-Ramon crater. The 4th Congress of the Federation of the Israel Societies for Experimental Biology, February 7-10, 2005, Eilat, Israel.
  111. Kaffe-Abramovich T. and Steinberger, Y. Dynamics of microbial functional diversity under Zygophyllum dumosum in an arid climate. The 4th Congress of the Federation of the Israel Societies for Experimental Biology, February 7-10, 2005, Eilat, Israel.
  112. Shamir I. and Y. Steinberger. Microbial biomass dynamics under Tamarix aphylla tree in a sandy desert soil system. The 4th Congress of the Federation of the Israel Societies for Experimental Biology, February 7-10, 2005, Eilat, Israel.
  113. Mayzlish E. and Y. Steinberger. Desert shrub ecophysiological adaptations affecting soil free-living amoebae. The 4th Congress of the Federation of the Israel Societies for Experimental Biology, February 7-10, 2005, Eilat, Israel.
  114. Mayzlish, E. and Steinberger, Y. Soil amoeba ecophysiological adaptation as a tool in differentiation between geographical regions. May 22-25, 2005. 10th Biennial International Conference. Soil Ecology Society. Argonne National Laboratory, Illinois
  115. Shamir, I., E. Zahavy and Steinberger Y.. Active soil bacterial dynamics in the vicinity of a Tamarix aphylla tree in a sandy desert system. May 22-25, 2005. 10th Biennial International Conference. Soil Ecology Society. Argonne National Laboratory, Illinois
  116. Steinberger, Y., Barness, G., Ganzer, N. Mayzlish, E., Pen-Mouratov, S., Shamir, I., and Shmueli, I. Diversity and Dynamics of Soil Biota Community in a Desert Ecosystem. May 22-25, 2005. 10th Biennial International Conference. Soil Ecology Society. Argonne National Laboratory, Illinois
  117. Rodriguez-Zaragoza, S., Gonzales, T., Lozada, A. and Steinberger, Y. Vertical distribution of soil microbial community beneath two desert shrubs, Propsis laevigata and Parkinsonia praecox, in the Tehuacan desert, Mexico. May 22-25, 2005. 10th Biennial International Conference. Soil Ecology Society. Argonne National Laboratory, Illinois
  118. Mayzlish, E. and Steinberger, Y. The response of the soil amoeba community to slope orientation in the “Nahal-Oren” canyon, Mount Carmel, Israel. May 29, 2005. Fifth Annual Conference on Active Research by Environmental Science Students. Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel.
  119. Mayzlish, E., Rodriguez-Zaragoza, S., González-Lozano, E and Steinberger, Y. Vertical distribution and diversity of soil free-living amoebae under two different shrubs in the Tehuacan desert, Mexico. Israel Society for Ecology and Environmental Quality Sciences 2005 International Conference Weizmann Institute of Science May 30 - June 1, 2005, Israel.
  120. Shamir, I., E. Zahavy and Steinberger Y.. Soil bacterial populations dynamics in a salty sandy desert system. Israel Society for Ecology and Environmental Quality Sciences 2005 International Conference Weizmann Institute of Science May 30 - June 1, 2005, Israel.
  121. Pen-Mouratov, S., Berg, N., Genzer, N., Sherman, C., Ukabi, S., Shargil, D., Natan, M., Ben Shabat R., and Steinberger., Y. (2005) Nematode community on north and south slopes of "Evolution Canyon" in Israel. Israel Society for Ecology and Environmental Quality Sciences 2005 International Conference Weizmann Institute of Science May 30 - June 1, 2005, Israel.

  122.     Genzer, N., Plakht, J., Pen-Mouratov, S. and Steinberger, Y. Dynamics of soil free-living nematode population in alluvial chronosequence terraces in the Maqkhtesh Ramon Crater, Israel. VIth International Symposium of the Russian Society of Nematologists, Moscow, 13-17 June, 2005, Russia.

  123.     Genzer, N., Plakht, J., Pen-Mouratov, S. and Steinberger, Y. Distribution of soil biota communities on an alluvial chronosequences in the Makhtesh Ramon Crater, Israel. The Joint International Symposia for Subsurface Microbiology (ISSM 2005) and Environmental Biogeochemistry (ISEB XVII) Jackson Hole, Wyoming - August 14-19, 2005, the USA.

  124.     Steinberger, Y. Terrestrial Ecosystems in Extreme Environments. European Science Foundation (ESF) Workshop on Investigating Life in Extreme Environments. San Feliu de Guixols, Spain, 5-8 November 2005.

  125.     Berg, N., Shor, L. and Steinberger, Y. The Correlation between Social Hierarchy and Hormone Levels in Oryx dammah: An Indicator for Reintroduction into the Environment. The Israeli Society of Zoology, Agricultural Faculty, Hebrew University, Rehovot, January, 2006.

  126.     Steinberger, Y., Barness, G. and Pen-Mouratov, S. Desert plant ecophysiological effect on soil free-living nematode diversity. "Modeling approaches in biodiversity 2006" International Conference, Sede Boqer, Israel, March 19-23, 2006.

  127.     Mayzlish-Gati, E. and Steinberger, Y. Microbial Functional Diversity Affected by Plant Ecophysiological Adaptation in the Negev Desert, Israel. "Modeling approaches in biodiversity 2006" International Conference, Sede Boqer, Israel, March 19-23, 2006.

  128.     Pen-Mouratov, S., Berg, N., Genzer, N., Sherman, C., Ukabi, S., Shargil, D., Natan, M., Ben Shabat, R. and Steinberger, Y. Effect of slope orientation on soil free-living nematode community. 28th ESN Symposium to be held 5-9 June 2006 in Blagoevgrad, Bulgaria.

  129.     Ginzburg, O. and Steinberger, Y. The effect of harvester ant (Messor spp.) nest activity on soil microbial biomass and functional diversity in a desert system. The 34th Annual ISEEQS Conference, 26-27 June 2006, Haifa, Israel.

  130.     Mayzlish-Gati, E. and Steinberger, Y. Soil microbial functional diversity and the community level physiological profile in a desert ecosystem. The 34th Annual ISEEQS Conference, 26-27 June 2006, Haifa, Israel.

  131.     Berg, N. and Steinberger, Y. The contribution of perennial plants to the primary production and microbial community in a desert ecosystem. The 34th Annual ISEEQS Conference, 26-27 June 2006, Haifa, Israel.

  132.     Strul, H., Pen-Mouratov, S. and Steinberger, Y. Effect of faunalpedturbation on a soil free-living nematode community in a desert system. The 34th Annual ISEEQS Conference, 26-27 June 2006, Haifa, Israel.

  133.     Berkovich, M., Pen-Mouratov, S. and Steinberger, Y. The contribution of perennial shrubs to the density and trophic structure of free-living nematode population in a desert system. The 34th Annual ISEEQS Conference, 26-27 June 2006, Haifa, Israel.

  134.     Shamir, I. and Steinberger, Y. Direct enumeration of live/dead total soil bacteria in the vicinity of a Tamarix aphylla tree in a sandy desert ecosystem. The 34th Annual ISEEQS Conference, 26-27 June 2006, Haifa, Israel.

  135.     Alon, G., Steinberger, Y. and Shore, L. Correlation between levels of sex hormones (testosterone, estrogen, progesterone) and activity stages in two species of desert snails in the northern Negev Desert. The 34th Annual ISEEQS Conference, 26-27 June 2006, Haifa, Israel.

  136.     Oren, A., Shamir, I. and Steinberger, Y. Application of selective inhibitors as a tool for fungi/bacteria ratio determination in soils along a temperature-rainfall gradient. The 34th Annual ISEEQS Conference, 26-27 June 2006, Haifa, Israel.

  137.     Ginzburg, O. and Steinberger, Y. The effect of harvester ants (Messor spp.) nests activity on soil microbial biomass and functional diversity in a desert system. The Israeli Society of Zoology, Haifa University, December, 2006.

  138.     Pen-Mouratov, S. and Steinberger, Y. Adaptation of soil nematode community to the ecophysiological individuality of desert plants. 11th Biennial Soil Ecology Society Meeting. Moab, 29 April – 3 May, 2007, Utah, USA.

  139.     Shi, C.J., Li, Q., Liang, W.J., Jiang, Y., Jiang, D.M., and Steinberger, Y. Spatiotemporal distribution of soil nematode communities in meliorated grasslands of Horqin Sand Land. 11th Biennial Soil Ecology Society Meeting. Moab, 29 April – 3 May, 2007, Utah, USA.

  140.     Ginzburg, O. and Steinberger, Y. Changes in soil microbial biomass and functional diversity as resulted of harvester ants (Messor spp.) nest activity, in the Negev desert, Israel. 11th Biennial Soil Ecology Society Meeting. Moab, 29 April – 3 May, 2007, Utah, USA.

  141.     Berg, N., and Steinberger, Y. The contribution of perennial plants to microbial activity in Negev Desert soil - functional aspects. 11th Biennial Soil Ecology Society Meeting. Moab, 29 April – 3 May, 2007, Utah, USA.

  142.     Shamir, I., and Steinberger, Y. Changes in soil microbial community and its functional diversity along a climatic gradient: from a Mediterranean to an arid ecosystem. 11th Biennial Soil Ecology Society Meeting. Moab, 29 April – 3 May, 2007, Utah, USA.

  143.     Oren, A., and Steinberger, Y. Activity of soil microfungal populations along a climatic gradient in Israel. 11th Biennial Soil Ecology Society Meeting. Moab, 29 April – 3 May, 2007, Utah, USA.

  144.     Whitford, W.G., Pen-Mouratov, S. and Steinberger, Y. Effect of ant nests on the abundance and structure of soil free-living nematode communities in an arid ecosystem. Moab, 29 April – 3 May, 2007, Utah, USA.

  145.      Oren, A.. and Steinberger, Y. Functional profiles of soil microfungal populations under various climatic conditions in Israel. The 35th Annual ISEEQS Conference, 12-13 June 2007, Weizmann Institute of Science, Israel.

  146.     Shamir, I. and Steinberger, Y. Soil microbial population dynamics along an arid climate gradient. The 35th Annual ISEEQS Conference, 12-13 June 2007, Weizmann Institute of Science, Israel.

  147.     Berg, N. and Steinberger, Y. The contribution of perennial plants to the function of microbial community in Negev Desert soil. The 35th Annual ISEEQS Conference, 12-13 June 2007, Weizmann Institute of Science, Israel.

  148.     Ginzburg, O. and Steinberger, Y. The contribution of harvester ant (Messor spp.) nest activity to soil microbial biomass and functional diversity in the Negev Desert, Israel. The 35th Annual ISEEQS Conference, 12-13 June 2007, Weizmann Institute of Science, Israel.

  149.     Levy, T., Pen-Mouratov, S. and Steinberger, Y. The Effect of Climate Gradient on Soil Free-Living Nematodes and their Species Diversity. The 35th Annual ISEEQS Conference, 12-13 June 2007, Weizmann Institute of Science, Israel.

  150.     Berkovich, M., Pen-Mouratov, S. and Steinberger, Y. Maya Spatial and temporal changes in trophic structure of free-living nematodes in the vicinity of Hamadan scoparia shrubs in the Negev Desert. The 35th Annual ISEEQS Conference, 12-13 June 2007, Weizmann Institute of Science, Israel.

  151.     Saul, V. and Steinberger, Y. The effect of plant ecophysiological adaptation, on soil microbial diversity in the Negev desert. The 35th Annual ISEEQS Conference, 12-13 June 2007, Weizmann Institute of Science, Israel.

  152.     Pen-Mouratov, S., Shukurov, N. and Steinberger Y. Effect of industrial pollution on the structure of soil free-living nematode communities in Central Asia. 3rd International Symposium on Environment, 11-15 May 2008, Greece.

  153.     Shukurov, N., Wilcke, W., Kersten, M., Steinberger, Y., Pen-Mouratov, S. and Talipov R. Heavy metals in soils of Angren-Almalik mining industrial area: distribution, forms, bioavailability, and their impacts on nematode and microbial biomass. 33rd International Geological Congress, August 6-14, 2008, Oslo Norway.

  154.      Oren, A. and Steinberger, Y. Soil fungal communities: A functional diversity approach along a geographic climatic gradient. 2nd Annual Biodiversity Conference July 29-August 3, 2008 Banos Ecuador. 

  155.     Shukurov, N., Kersten, M., Pen-Mouratov, S., Steinberger, Y. and Wilcke, W. Heavy metals in soils: Distribution, forms, bioavailability and their impacts on soil biota (Uzbekistan, Angren-Almalik mining industrial area). Goldschmidt Conference 13-18 July, 2008, Vancouver, Canada. Geochemica et Cosmochemica Acta, Vol.72, No 12S, Page A-864.

  156.     Oren, A. and Steinberger, Y. Functional diversity of soil fungi communities along a rainfall gradient. "Complex Systems and Changes: Water and Life" Event, 2008, European Science Foundation (ESF), Taormina, Sicily, Italy.

  157.     Elias, V. and Steinberger, Y. The influence of flintstone on a soil microbial community in the northern Negev Desert.  The 37th Annual ISEEQS Conference, 12-13 May, 2009, Weizmann Institute of Science, Israel.

  158.     Cheng Hu, Pen-Mouratov, S. and Steinberger, Y. Soil free-living nematode community in a playa habitat area. The 37th Annual ISEEQS Conference, 12-13 May, 2009, Weizmann Institute of Science, Israel.

  159.     Shamir, I. and Steinberger, Y. Soil microbial community and its functional diversity alteration along a climatic transect.  The 37th Annual ISEEQS Conference, 12-13 May, 2009, Weizmann Institute of Science, Israel.

  160.     Sherman, C. and Steinberger, Y. Microbial biomass and carbon source utilization in a Mediterranean and semi-arid ecosystems. The 37th Annual ISEEQS Conference, 12-13 May, 2009, Weizmann Institute of Science, Israel.

  161.     Pen-Mouratov, S., Myblat, T. and Steinberger, Y. Soil biota diversity in a hypersaline environment - Arava valley desert ecosystem. The 37th Annual ISEEQS Conference, 12-13 May, 2009, Weizmann Institute of Science, Israel.

  162.     Kleiman, V., Grishkan, I. and Steinberger, Y. Seasonal effect on soil fungal community and its functional diversity along a climate gradient. The 37th Annual ISEEQS Conference, 12-13 May, 2009, Weizmann Institute of Science, Israel.

  163.     Saul-Tcherkas, V. and Steinberger, Y. Soil microbial diversity in the vicinity of different shrubs in the Negev arid region. The 37th Annual ISEEQS Conference, 12-13 May, 2009, Weizmann Institute of Science, Israel.

  164.     Berg, N. and Steinberger, Y. Perennial plants and rainfall as moderators of annual plant communities in desert ecosystems.  The 37th Annual ISEEQS Conference, 12-13 May, 2009, Weizmann Institute of Science, Israel.

  165.     Ukabi, S., Alvaro, I., Dubinsky, Z. and Steinberger, Y. Ecophysiology of Caulerpa (Chlorophyta) species from Israeli Mediterranean shores.  The 37th Annual ISEEQS Conference, 12-13 May, 2009, Weizmann Institute of Science, Israel.

  166.     Hermann, G., Shore, L. and Steinberger, Y. The effect of sex hormones added to soil on a soil microbial community – a field study of an agro-ecosystem. The 37th Annual ISEEQS Conference, 12-13 May, 2009, Weizmann Institute of Science, Israel.

  167.     Cheng Hu, Pen-Mouratov, S. and Steinberger, Y. Vertical distribution of soil free-living nematode community inhabitants in a playa area of the NorthWestern Negev Desert, Israel. Soil Ecology Scociety Meeting, University of Vermont, Burlington Vermont, July 12-15, 2009, USA.

  168.     Pen-Mouratov, S., Hu, C., Hindin, E., and Steinberger, Y. Spatial and temporal dynamics of soil free-living nematode communities in the Nizzana sand dune eocosystem, North-Western Negev, Israel. Soil Ecology Scociety Meeting, University of Vermont, Burlington Vermont, July 12-15, 2009, USA.

  169.     Oren, A., and Steinberger, Y. (2009) Activity of soil microfungal populations along a climatic gradient in Israel. Soil Ecology Society Meeting, University of Vermont, Burlington Vermont, USA, July 12-15, 2009.

  170.     Hermann, G. and Steinberger, Y. A soil microbial community is affected by sex-hormones originated from cattle manure - a vertical profile study. 94th Annual Meeting of the Ecological Society of America, Albuquerque, New Mexico, August 2-7, 2009.

  171.     Sherman, C. and Steinberger, Y. Water and plant litter inputs as key factors controlling soil microbial biomass and carbon source utilization in a Mediterranean and a semi-arid regions. 94th Annual Meeting of the Ecological Society of America, Albuquerque, New Mexico, August 2-7, 2009.

  172.     Ginzburg, O. and Steinberger, Y. Effect of fire, and post-fire forest management, on soil microbial community activity, and diversity in a coniferous forest. 94th Annual Meeting of the Ecological Society of America, Albuquerque, New Mexico, August 2-7, 2009.

  173.     Berg, N. and Steinberger, Y. The contribution of perennial plants to the annual community, in a desert ecosystem. 94th Annual Meeting of the Ecological Society of America, Albuquerque, New Mexico, August 2-7, 2009.

  174.     Levy, T., Sherman, C., Pen-Mouratov, S., Steinberger, Y.  Moisture availability as a trigger of soil free-living nematode community activity. The 38th Annual Israel Society of Ecology and Environmental Sciences Conference, ISEEQS, Ben-Gurion University, Israel, June 21-22, 2010.

  175.     Hermann, G., Shore, L. and Steinberger, Y. Effect of steroid hormones on a soil-microbial community in a Mediterranean agroecosystem in Israel. The 38th Annual Israel Society of Ecology and Environmental Sciences Conference,

  176.     Berger, A. and Steinberger, Y. The impact of the annual plant’s rhizosphere on soil microbial biomass and functional diversity, in the desert soil. The 38th Annual Israel Society of Ecology and Environmental Sciences Conference, ISEEQS, Ben-Gurion University, Israel, June 21-22, 2010.

  177.     Givon, H. and Steinberger, Y. The rhizosphere as a regulator of the microbial community in an agricultural system. The 38th Annual Israel Society of Ecology and Environmental Sciences Conference, ISEEQS, Ben-Gurion University, Israel, June 21-22, 2010.

  178.     Angdaihu, F. and Steinberger, Y. The contribution of perennial plants foliage to soil microbial functional diversity and dynamics in the Negev desert ecosystem. The 37th Annual Israel Society of Ecology and Environmental Sciences Conference, ISEEQS, Ben-Gurion University, Israel, June 21-22, 2010.

  179.     Pen-Mouratov, S., Ginzburg, O., Whitford, W., Steinberger, Y. (2010) Effect of forest fire on the soil free-living nematode communities in the Mediterranean area. The 37th Annual Israel Society of Ecology and Environmental Sciences Conference, ISEEQS, Ben-Gurion University, Israel, June 21-22, 2010.

  180.     Kleiman, V., Grishkan, I. and Steinberger, Y. Fungal communities and functional diversity – seasonal effect along a climate gradient. The 37th Annual Israel Society of Ecology and Environmental Sciences Conference, ISEEQS, Ben-Gurion University, Israel, June 21-22, 2010.

  181.     Ginzburg, O. and Steinberger, Y. Time-dependent changes in activity and diversity of soil microbial communities after forest wildfire: salvage logging verses natural regeneration. The 37th Annual Israel Society of Ecology and Environmental Sciences Conference, ISEEQS, Ben-Gurion University, Israel, June 21-22, 2010.

  182.     Sherman, C. and Steinberger, Y. Water manipulation effects on a soil microbial community in a Mediterranean and Semi-arid region. The 37th Annual Israel Society of Ecology and Environmental Sciences Conference, ISEEQS, Ben-Gurion University, Israel, June 21-22, 2010.

  183.     Pen-Mouratov, S., Myblat, T., Steinberger, Y. Soil communities in a hypersaline environment – Dead Sea-Red Sea transect. International conference: Deserts, Drylands & Desertification, Sede Boqer, Israel, Nov 8-11, 2010.

  184.     Sherman C. and Steinberger Y. Effects of rainfall manipulations on soil microbial community at a semiarid and Mediterranean ecosystem. The International Conference on Dry lands, Deserts and Desertification, Ben-Gurion University of the Negev, Sede Boqer Campus, Israel, Nov. 8-11, 2010.

  185.     Pen-Mouratov, S., Shukurov, N., Steinberger, Y. Effect of industrial pollution and livestock activity on a soil free-living nematode community. International conference: Deserts, Drylands & Desertification, Sede Boqer, Israel, Ben-Gurion University of the Negev, Sede Boqer Campus, Israel, Nov 8-11, 2010.

  186.     Hermann, G., Shore, L., Steinberger, Y. Sex hormones – soil-microbial community interaction in a Mediterranean agroecosystem. Ecology of Soil Microorganisms", Prague, April 27-May 1, 2011.

  187.     Saul-Tcherkas, V. and Steinberger, Y. The impact of desert shrubs on soilmicrobial diversity. Ecology of Soil Microorganisms, Prague, April 27-May 1, 2011.

  188.     Sherman C. and Steinberger Y. Litter decomposition–microbial-community associations along a rainfall gradient. Ecology of Soil Microorganisms, Prague, April 2011.

  189.     Sherman C. and Steinberger Y. Microbial community associated with plant-litter decomposition along a climatic gradient. The Israel Society of Ecology and Environmental Sciences, The 39th Conference, Megiddo, Israel, June 2011.

  190.     Ginzburg O. and Steinberger Y. Effect of fire and post fire forest management on soil microbial community activity and diversity in the coniferous Byria forest. The Israel Society of Ecology and Environmental Sciences. The 39th Conference, Megiddo, Israel, June 2011.

  191.     Pen-Mouratov, S., Shukurov, N., Kersten, M. and Steinberger, Y. Soil Free-living Nematodes as Indicators of Soil Contamination in Central Asian Industrial Areas.  ICOBTE 11th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, July 3-7, 2011.

  192.     Yu, J. and Steinberger, Y. Environmental severity determines soil microbial functional diversity and its spatio-temporal activity in a playa system. CAREX Conference on Life in Extreme Environments, Dublin, 18-20 October, 2011.

  193.     Pen-Mouratov, S. and Steinberger, Y. Short in distance – extreme in environmental conditions, determine composition, dynamics, and diversity in soil free-living nematode community. CAREX Conference on Life in Extreme Environments, Dublin, 18-20 October, 2011.

  194. Yu, J., Kidron, G.J., Pen-Mouratov, S., Wasserstrom, H., Barness, G. and Steinberger Y. Semi-stabilized sand-dune habitat effects on biological soil-crust microbial functional diversity. The 25th International Congress for Conservation Biology (ICCB 2011), Auckland, New Zealand, December 5-9, 2011.

  195. Sherman, C., Grishkan, I., Barness, G., Yu, J. and Steinberger, Y. Spatial and temporal composition and dynamics of a litter saprotrophic fungal community along a natural climate gradient. Planet under Pressure – New Knowledge towards Solutions, London, UK, March 26-29, 2012.

  196. Steinberger, Y., Yu, J., Kidron, G.J., Pen-Mouratov, S., Wasserstrom, H. and Barness, G.  Are Biota Composition and Trophic Complexity Enhanced with the Development of Biological Soil Crusts? BIT's 1st Annual World Congress of Biodiversity Today’s Eco-civilization, Tomorrow’s Happiness, Xi'an, China 25-28, 2012.

  197. Saul-Tcherkas, V., Unc, A., Steinberger, Y. Do plant species induce divergence in soil microbial diversities? A case study from the Negev Desert.  Eurosoil, The 4th Congress of ECSSS, Bari, Italy, 2-6 July, 2012.

  198. Yu, J. and Steinberger, Y. Spatiotemporal changes in activity and functional diversity of microbial communities under the canopies of Zygophyllum dumosum and Hammada scoparia in the Negev Desert, Israel. Eurosoil, The 4th Congress of ECSSS, Bari, Italy, 2-6 July, 2012. 

  199. Herman, G., Shore, L. and Steinberger, Y. The effects of cow manure, as a source of sex hormones on a soil microbial – community. The Israel Society of Ecology and Environmental Sciences, The 40th Conference, Tel Aviv, Israel, October 2012.

  200. Xie, G.H., Fan, F. and Steinberger, Y. Sweet Sorghum for Bioethanol in China. The 21st European Biomass Conference and Exhibition, Bella Center, Copenhagen, June 2013.

  201.  Oren, A. and Steinberger, Y. A climate gradient approach elucidates mechanisms in the regulation of soil organic matter turnover in the Eastern Mediterranean. The 98th Annual Meeting of the Ecological Minneapolis, Minnesota, Society of America, August 4-9, 2013.

  202.  Solano, Thomas, Trojan, Steinberger, Y. and Hanson. Assessment of soil nematode biodiversity using partial 18S rDNA gene sequences of DESS-preserved nematodes from Israel. American Phytopathological Society, Austin, Texas, August 10-14, 2013.

  203.  Martirosyan, V. and Steinberger, Y. Spatial distribution of a microbial community in sandy soil ecosystems as a tillage mediator. The 2nd Scientific Conference of CROSTRO (Croatia Soil Tillage Research Organization) branch of ISTRO (International Soil Tillage Research Organization), Osijek, September 26-28, 2013.  

  204. Ehrlich, R., Schulz, S., Schloter, M. and Steinberger, Y. Slope orientation and soil particle size determine the soil microbial community in desert ecosystem. Soil’s Role in Restoring Ecosystem Services, Sacromento, California, March 6-9, 2014.

  205. Yu, J., Zhang, X., Guan, P. and Steinberger, Y.  Response of soil microbial communities to vegetation rehabilitation in semiarid sandy land. The 20th World Congress of Soil Science (WCSS) at the Jeju International Convention Center, Korea, June 8-13, 2014. 

  206. Martirosyan, V., Steinberger, Y., Doniger, T., Wachtel, C. and Miller, G.  Structural and functional microbial diversity determined by shrubs ecophysiological adaptation in Negev desert. The 99th Annual Meeting of the Ecological Society of America Sacramento, California August 10-15, 2014.

  207. Wasserstrom, H and. Steinberger Y. The influence of a shore-normal gradient on soil microarthropod-community dynamics in a Mediterranean ecosystem. The 99th Annual Meeting of the Ecological Society of America Sacramento, California August 10-15, 2014.

   

  Articles in Reviewed Journals

  1. Shachak, M., Mayne, S. and Steinberger, Y. (1973) The effect of temperature on the activity of desert woodlouse Hemilepistus reaumuri, and its ecological significance. Isr. J. Med. Sci.
  2. Shachak, M., Orr, Y. and Steinberger, Y. (1975) Field observation on the natural history of Sphincterochila (s) zonata (Bourguignat, 1853) (S. Boissiere Charpentier, 1847). Argamon, Isr. J. Malac. 5(1-4): 20-46.
  3. Shachak, M., Chapman, E.A. and Steinberger, Y. (1976) Feeding, energy flow and soil turnover in the desert isopod, Hemilepistus reaumuri. Oecologia (Berl.) 24: 57-59.
  4. Dubinsky, Z., Steinberger, Y. and Shachak, M. (1979) The survival of the desert isopod, Hemilepistus reaumuri (Audouin) in relation to temperature (Isopoda, Oniscoidea). Crustaceana 36(2).
  5. Orr, Y., Shachak, M. and Steinberger, Y. (1979) Ecology of the small spotted lizard, Eremias guttulata, in the Negev Desert (Israel). Journal of Arid Environments 2: 151-161.
  6. Shachak, M., Steinberger, Y. and Orr, Y. (1979) Phenology, activity and regulation of radiation load in the desert isopod, Hemilepistus reaumuri. Oecologia (Berl.) 40: 133-140.
  7. Orr, Y., Shachak, M. and Steinberger, Y. (1979) Eremias guttulata - A story of an ecological success. Land and Nature (in Hebrew) 21(3): 107-114.
  8. Shachak, M. and Steinberger, Y. (1980) An algae - desert snail food chain: Energy flow and snail turnover. Oecologia (Berl.) 146: 402-411.
  9. Steinberger, Y., Grossman, S. and Dubinsky, Z. (1981) Some aspects of the ecology of the desert snail, Sphincterochila prophetarum in relation to energy and water flow. Oecologia (Berl.) 50: 103-108.
  10. Steinberger, Y., Grossman, S. and Dubinsky, Z. (1982) Changes in organic storage compounds during the active and inactive periods in a desert snail, Sphincterochila prophetarum. Comp. Biochem. Physiol. 71A: 41-46.
  11. Elkins, N.Z., Steinberger, Y. and Whitford, W.G. (1982) Factors affecting the applicability of AET model for decomposition in arid environments. Ecology 63(2): 579-580.
  12. Whitford, W.G., Steinberger, Y. and Ettershank, G. (1982) Contributions of subterranean termites to the "economy" of Chihuahuan Desert ecosystems. Oecologia 55: 298-302.
  13. Steinberger, Y., Grossman, S. Dubinsky, Z. and Shachak, M. (1983) Stone microhabitat and the movement and activity of desert snails, Sphincterochila prophetarum. Malacological Review 16: 63-70.
  14. Parker, L.W., Miller, J. Steinberger, Y. and Whitford, W.G. (1983) Soil respiration in a Chihuahuan Desert Rangeland. Soil Biol. Biochem. 15: 303-310.
  15. Steinberger, Y. and Whitford, W.G. (1983) The contribution of rodents to decomposition processes in a desert ecosystem. Journal of Arid Environments 6: 177-181.
  16. Steinberger, Y. and Whitford, W.G. (1983) The contribution of jackrabbits and rodents to decomposition processes in a desert ecosystem. J. Arid Environ. 6: 183-187.
  17. Glazer, A., Steinberger, Y. and Dubinsky, Z. (1983) Soil fungi as a component in the diet of the desert isopod Hemilepistus reaumuri - a preliminary study. In: Developments in Ecology and Environmental Quality, Vol. 2, Balaban. International Science Service - Rehovot/Philadelphia.
  18. Parker, L.W., Freckman, D.W., Steinberger, Y., Riggers, L.D. and Whitford, W.G. (1983) The effects of simulated rainfall and litter quantities desert soil biota: soil respiration, microflora, and protozoa. Pedobiologia 27(3): 185-196.
  19. Steinberger, Y. and Levy, Y. (1983) Carbon transfer of a desert algae - herbivore system using C14 as a tracer. A preliminary study. In: Developments in Ecology and Environmental Quality, Vol. 2, Balaban. International Science Service - Rehovot/Philadelphia, 11-15.
  20. Brown, M.F. and Steinberger, Y. (1983) The importance of geological formation and slope aspect to desert isopod survival. Journal of Arid Environments 6: 373-384.
  21. Steinberger, Y. and Whitford, W.G. (1984) Spatial and temporal relationship on soil microarthropods on a desert watershed. Pedobiologia 26: 275-284.
  22. Steinberger, Y., Freckman, D.W., Parker, L.W. and Whitford, W.G. (1984) Effects of simulated rainfall and litter quantities on desert soil biota: nematodes and microarthropods. Pedobiologia 26: 267-274.
  23. Santos, P.F., Elkins, Ned Z. Steinberger, Y. and Whitford, W.G. (1984) A comparison of surface and buried Larrea tridentata leaf litter decomposition in North American hot deserts. Ecology 65(1): 278-284.
  24. Steinberger, Y. (1985) Comparison of energetics in two sympatric species of desert snails (Sphincterochila prophetarum and Sphincterochila zonata). Comparative Physiology and Ecology 10: 161-166.
  25. Schaefer, D., Steinberger, Y., and Whitford, W.G. (1985) The failure of nitrogen and lignin control in a North American desert. Oecologie (Berl.) 65: 382-386.
  26. Kamil, B.W., Steinberger, Y. and Whitford, W.G. (1985) Soil microarthropods from the Chihuahuan Desert of New Mexico. J. Zool. (London) 205: 273-285.
  27. Steinberger, Y. and Wallwork, J.A. (1985) Composition and vertical distribution pattern of the soil microarthropod fauna in Negev Desert soil. J. Zool. (London) 206: 329-339.
  28. Steinberger, Y. and Whitford, W.G. (1985) Microarthropods of a desert tabosa grass (Hilaria mutica) swale. Amer. Midland Nat. 114: 225-235.
  29. Levy, Y. and Steinberger, Y. (1986) Adaptation of desert soil microalgae to varying light intensities. Comparative Physiology and Ecology 11 (2): 90-94.
  30. Steinberger, Y., MacQuitty, M. Langsam, J. and Wallwork, J.A. (1986) Observation on the fine structure of the cuticle of two desert-dwelling orbited mites (Acari: Cryptostigmata). Israel J. of Entomology 20: 7-12.
  31. Steinberger, Y. (1986) A soil core for routine soil sampling. Communication in Soil Sciences and Plant Analysis 17(6): 567-571.
  32. Whitford, W.G., Steinberger, Y., Mackay, W., Parker, Z.W., Freckman, D., Wallwork, J.A. and Weems, D. (1986) Rainfall and decomposition in the Chihuahuan Desert. Oecologia (Berl.) 68: 512-515.
  33. Freckman, D.W., Whitford, W.G. and Steinberger, Y. (1987) Effects of irrigation on nematode population dynamics and activity in desert soils. Biol. Fert. Soils 3: 3-10.
  34. Steinberger, Y., Orion, D. and Whitford, W.G. (1988) Population dynamics of nematodes in the Negev Desert soil. Pedobiologia. 31: 223-228.
  35. Steinberger, Y. and Whitford, W.G. (1988) Decomposition process in Negev ecosystems. Oecologia (Berl.) 75: 61-66.
  36. Whitford, W.G., Stinnets, K. and Steinberger, Y. (1988) Effects of rainfall supplementation on microarthropods on decomposition roots in the Chihuahuan Desert. Pedobiologia. 31: 147-156.
  37. Whitford, W.G., Aldon, E.F., Freckman, D.W., Steinberger, Y. and Parker, L.W. (1989) The effects of organic amendments on soil biota on a degraded rangeland. J. Range Management. 42(1): 56-60.
  38. Steinberger, Y., Loboda, I. and Garner, W. (1989) The influence of autumn dewfall on spatial and temporal distribution of nematodes in the desert ecosystem. J. Arid Environ. 16: 177-183.
  39. Steinberger, Y. (1989) Energy and protein budget in the desert isopod Hemilepistus reaumuri. Oecologia Generalis. Vol. 10(2): 117-134.
  40. Garner W. and Steinberger, Y. (1989) A proposed mechanism for the formation of "Fertile Islands" in the desert ecosystem. J. Arid Environ. 16: 257-262.
  41. Kinsbursky, R. and Steinberger, Y. (1989) Root and microbial biomass dynamics under the canopy of the desert shrub Zygophyllum dumosum. Oecologia (Berl.). 80 (4): 498-500.
  42. Steinberger, Y. (1990) Acarofauna of a Negev Desert loess plain. Acarologia. XXXI: 313-319.
  43. Steinberger, Y., Shmida, A. and Whitford, W.G. (1990) Decomposition along a rainfall gradient in the Judean Desert, Israel. Oecologia (Berl.) 82: 322-324.
  44. Kinsbursky, R., Degani, R., Baranes, G. and Steinberger, Y. (1990) Root - microbial population dynamics in a soil profile under the canopy of the desert shrub Zygophyllum dumosum. J. Arid Environ. 19: 261-267.
  45. Steinberger, Y., Wallwork, J.A. and Halimi, M. (1990) Sex ratio and egg production of Zygoribatula Spp (Acari, Cryptostigmata) in the Negev Desert of Southern Israel. Acarologia. XXXI: 85-92.
  46. Steinberger, Y. and Ben-Ythak, N. (1990) Water effect on Rebudia pinata decomposition and microarthropods population in Negev Desert. Arid Soil Research and Rehabilitation. 4: 117-130.
  47. Steinberger, Y., Leshner, H. and Shmida, A. (1991) Chaff piles of harvester ants (Messor spp.) nests in desert ecosystem. Insects Sociaux 38: 241-250.
  48. Steinberger, Y., Shmida, A. and Leschner, H. (1990) Correlation of lignin with dissemination strategy among annual desert plants. Arid Soil Research and Rehabilitation. 3: 149-155.
  49. Steinberger, Y. Aldon, E.F. and Whitford, W.G. (1990) The soil microarthropod fauna of four habitats of the Rio Puerco Watershed, New Mexico. Southwestern Naturalist. 35(3): 279-284.
  50. Steinberger, Y. (1991) Litterfall and nitrogen reabsorption in Zygophyllum dumosum in the Negev Desert. Israel Journal of Botany. 40: 33-39.
  51. Steinberger, Y. and West, N.E. (1991) Effects of Polyacrylamide on some biological and physical features of soil: Preliminary results from a greenhouse study. Arid Soil and Rehabilitation. 5: 77-81.
  52. Steinberger, Y. and Loboda, I. (1991) Nematode population dynamics and trophic structure in a soil profile under the canopy of the desert shrub Zygophyllum dumosum. Pedobiologia 35: 191-197.
  53. Steinberger, Y., Aldon, E.F. and Whitford, W.G. (1991) Ground-dwelling arthropods of the Rio-Puerco Watershed, New Mexico. Arid Soil Research and Rehabilitation. 5: 147-153.
  54. Glazer, I., Liran, N. and Steinberger, Y. (1991) Survey of entomopathogenic nematodes (Rhabditida) in arid regions of Israel. Phytoparasitico 19(4): 291-300.
  55. Steinberger, Y., Leschner, H. and Shmida, A. (1992). Activity pattern of harvester ants (Messor sp.) in the Negev Desert Ecosystem. J. Arid Environ. 23: 169-176.
  56. Sarig, S. and Steinberger, Y. (1993) Immediate effect of wetting event on microbial biomass and carbohydrates production mediated aggregation in desert soil. Geodorma 56: 599-607.
  57. Nadler, A. and Steinberger, Y. (1993) Trends in structure, plant growth and microorganism in the soil. Soil Sciences 155(2): 114-122.
  58. Steinberger, Y., Sarig, S., Nadler, A. and Barness, G. (1993) The effect of synthetic soil conditioners on microbial biomass. Arid Soil Res. Rehab. 7: 303-306.
  59. Steinberger Y. and. Sarig, S. (1993) Interrelations between nematode populations and soil microbial biomass as affected by rain episode in the hot, dry Negev Desert. Biol. Fert. Soils. 16: 188-192.
  60. Steinberger, Y. (1994) Soil fauna in arid ecosystems: their role and functions in organic matter cycling. Advances in GeoEcology 28.
  61. Sarig, S., Barness, G. and Steinberger, Y. (1994) Annual plant growth under desert halophyte canopy: Role of microbial biomass. Acta Oecologia. 15(5): 521-527.
  62. Sarig, S. and Steinberger, Y. (1994) Microbial biomass response to seasonal fluctuation in soil salinity under the canopy of desert halophytes. Soil Biol. Biochem. 26: 1405-1408.
  63. Fliebbach, A., Sarig, S. and Steinberger, Y. (1994) Effects of water pulses and climatic conditions on microbial biomass kinetics and microbial activity in a yermosol of the central Negev. Arid Soil Research and Rehabilitation 8: 353-362.
  64. Steinberger, Y., Degani, R. and Barness, G. (1995) Decomposition of root litter and related microbial population dynamics of a Negev Desert shrub, Zygophyllum dumosum. J. Arid Env. 31: 383-399.
  65. Offer, Z. and Steinberger, Y. (1995) Some data on elemental composition of airborne particulate matter in the Northern Negev Desert, Israel. Environmental Conservation 342-346.
  66. Garty, J., Harel, Y. and Steinberger, Y. (1995) The role of lichens in the cycling of Fe, Zn, Mn, Cu and Pb in the Negev Desert. Archiv. of Environmental Contamination and Toxicology 29: 247-253.
  67. Fliebbach, A., Sarig, S., Walenzik, G., Steinberger, Y and Martens, R. (1995) Mineralization and assimilation processes of 14C-labeled shoots of Stipa capensis in a Negev Desert soil. Applied Soil Ecology 2: 155-164.
  68. Sarig, S., Fliebbach, A. and Steinberger, Y. (1996) Microbial biomass reflects the nitrogen and phosphorous economy of halophytes grown in salty desert soil. Biol. & Fertility of Soil 21:128-130.
  69. Offer, Z., Sarig, S. and Steinberger, Y. (1996) Dynamics of nitrogen and carbon content of aeolin dry deposition in an arid region. Arid Soil Res. & Rehabilitation 193-199.
  70. Garty, J., Steinberger, Y. and Harel, Y. (1996) Spatial and temporal changes in the concentration of K, Na, Mg and Ca in epiliptic and in decomposing detached thalli of the lichen Ramalina maciformis and its potential role in the cycling of these elements in the Negev Desert. Environmental and Experimental Botany 36: 83-97.
  71. Vishnevetsky, S. and Steinberger, Y. (1996) Desert system microbial biomass determination by phospholipid phosphate and muramic acid measurement. Land Degradation & Rehabilitation 7: 257-267.
  72. Donegan, K., Seidler, R.J., Fieland, V., Schaller, D., Palm, C., Ganio, L., Cardwell, D.M. and Steinberger, Y. (1997) Decomposition of genetically engineered tobacco under field conditions: Persistence of the proteinase inhibitor I product and effects on soil microbial respiration and protozoa, nematode and microarthropod populations. J. Appl. Ecol. 34: 767-777.
  73. Vishnevetsky, S. and Steinberger, Y. (1997) Bacterial and fungal dynamics and their contribution to microbial biomass in desert soil. J. Arid Environ. 37: 83-90.
  74. Warburg, I. and Steinberger, Y. (1997) On the spatial distribution of nests of the ants: Messor arenarius and Messor ebeninus. J. Arid Environ. 36: 671-676.
  75. Steinberger, Y., Vishnevetsky, S., Barness, G. and Lavee, H. (1998). The effects of a topoclimatic gradient on soil dehydrogenase activity in a Judean Desert ecosystem. Arid Soil Res. Rehab. 12: 387-393.
  76. Steinberger, Y., Zelles, L., Bai, Q.Y., von Litzow, M. and Munch, J.C. (1999). Phospholipid fatty acid profiles as indicators for the microbial community structure and microbial diversity in soils along a climatic transect in the Judean Desert. Biol. Fertil. Soils 28: 292-300.
  77. Savkina, Y., Djalankuzov, T. and Steinberger, Y. (1999). The influence of organic fertilizers on the nematode community in chernozeom soil in North Kazakhstan. Pedobiologia 43: 255-265.
  78. Alon, A. and Steinberger, Y. (1999) Effect of nitrogen amendments on microbial biomass, aboveground biomass and nematode population in the Negev Desert of Israel. J. Arid Environ. 41: 429-441.
  79. Sarig, S., Fliebbach, A. and Steinberger, Y. (1999) Soil microbial biomass and activity under the canopy of coastal sand dune shrubs. Arid Soil Res. Rehab. 13: 75-80.
  80. Liang, W., Lavian, I. and Steinberger, Y. (1999). Dynamics of nematode community composition in a potato field. Pedobiologia 43: 459-469.
  81. Alon, A. and Steinberger, Y. (1999). Response of soil microbial biomass and nematode population to a wetting event in nitrogen amended Negev Desert plots. Biol. Fertil. Soils 30: 147-152.
  82. Steinberger, Y., Lavee, H., Barness, G. and Davidor, M. (1999). Soil carbohydrates along a topoclimatic gradient in a Judean Desert ecosystem. Land Degradation & Development 10: 523-530.
  83. Vishnevetsky, S., Cojocaru, M. and Steinberger, Y. (2000). Phospholipid fatty acid (PFLA) composition and its dynamics in a desert soil system. Arid Soil Res. Rehab. 14(1): 59-68.
  84. Liang, W., Pinhasi-Adiv, Y., Shtultz, H. and Steinberger, Y. (2000). Nematode population dynamics under the canopy of desert halophytes. Arid Soil Res. Rehab. 14(2): 183-192.
  85. Hamadi, Z., Kutiel, P., Lavee, H., Barness, G. and Steinberger, Y. (2000). Effect of the topoclimatic gradient on the Avena sterillis decomposition process. J. Arid Environ. 46:281-293.
  86. Lavian (Lahav), I. and Steinberger, Y. (2001). The contribution of stone cover to biological activity in the Negev Desert, Israel. Land Degradation & Rehabilitation. 12: 35-43.
  87. Xie, G., Lavian, I., Barness, G. and Steinberger, Y. (2001). Dynamics of Soil Nitrogen along a Topoclimatic Gradient in a Judean Desert Ecosystem. Arid Soil Res. Rehab. 15: 135-146.
  88. Lavian (Lahav), I. and Steinberger, Y. (2001). Soil bacterial functional diversity in a potato field. Eur. J. Soil Biology. 37: 59-67.
  89. Lahav (Lavian), I., Vishnevetsky, S., Barness, G. and Steinberger, Y. (2001). Soil microbial community and bacterial functional diversity at Machu Picchy, King George Island, Antarctica. Polar Biol. 24: 411-416.
  90. Mouratov, S., Lahav, I., Barness, G. and Steinberger, Y. (2001). Preliminary study of the soil nematode community at Machu Picchu station, King George Island, Antarctica. Polar Biol. 24(7): 545-548.
  91. Xie, G. and Steinberger, Y. (2001). Temporal Patterns of C and N under Shrub Canopy in a Loessial Soil Desert Ecosystem. Soil Biol. Biochem. 33(10): 1371-1379.
  92. Liang, W., Lavian, I. and Steinberger, Y. (2001). Effects of agricultural management on nematode communities in a Mediterranean agroecosystem. J. Nematol. 33: 3.
  93. Steinberger Y., Liang W., Savkina, E., Meshi T. and Barness, G. (2001). Nematode community composition and diversity associated with a topoclimatic transect in a rain shadow desert. European J. Soil Biol. 37: 315-320.
  94. Liang, W. and Steinberger, Y. (2001). Temporal changes in nematode community structure in a desert ecosystem. J. Arid Environ. 48(3): 267-280.
  95. Xueli-He, S. Mouratov and Steinberger Y. (2002). Spatial distribution and colonization of Arbuscular mycorrhizal fungi under the canopies of desert halophytes. Arid Land Res. Management 16: 149-160.
  96. Xie, G. and Steinberger, Y. (2002). Dynamics of the Nitrogen-Efficient Guild and Ist Relationship to Nitrogen and Carbon Patterns in two Desert Soil Ecosystems. Arid Land Res. Management 16: 69-81.
  97. Liang, W., Mouratov, S., Pinhasi-Adiv, Y., Avigad, P. and Y. Steinberger. (2002). Seasonal variation in the nematode communities associated with two halophytes in a desert ecosystem. Pedobiologia 46:63-74.
  98. Pen-Mouratov, S., Rachimbaev, M. and Y. Steinberger. (2003). Seasonal and Spatial Variation in Nematode Communities in the Negev Desert Ecosystem. Journal of Nematology, 35(2): 157-166.

  99.         Xie, G H., Cai, M. Y, Tao ,G C. and Steinberger, Y. 2003. CultivableHeterotrophicN2-Fixing Bacterial Diversity in Rice Field along Yangtzs River Plain. Biology and Fertility of Soils, 37(1):
  29-38.

  1. Pen-Mouratov, S., Xueli-He and Steinberger Y. (2004). Spatial distribution and trophic diversity of nematode populations under Acacia raddiana along a temperature gradient in the Negev Desert ecosystem. Journal of Arid Environments 56: 339-355.
  2. Pavel R., Doyle J. and Steinberger Y. (2004). Seasonal patterns of cellulase concentration in desert soil. Soil Biology and Biochemistry 36/3: 549-554.
  3. Pen-Mouratov S., Rakhimbaev M., Barness G. and Steinberger Y. (2004) Spatial and temporal dynamics of the nematode population under Zygophyllum dumosum in an arid environment. European Journal of Soil Biology. 40: 31-46.
  4. He X., Pen-Mouratov S. and Steinberger Y. (2004) Spatial variation of AM fungal spore under canopy of Acacia raddiana. Arid Land Research and Management 18: 295-299.
  5. Steinberger Y., Pen-Mouratov S. and Whitford W.G. (2004). Soil disturbance by soil animals on a topoclimatic gradient in Israel. European Journal of Soil Biology 40: 73-76.
  6. Rodriguez-Zaragoza and Y. Steinberger. (2004). Seasonal dynamics of amoebae in the root canopy of Zygophyllum dumosum in the Negev Desert, Israel. Pedobiologia 48: 277-281.
  7. Mayzlish, E and Steinberger, Y. (2004). Effects of chemical inhibitors on soil protozoa dynamics in a desert ecosystem. Biology and Fertility of Soils 39: 415-421.
  8. Pen-Mouratov S. and Steinberger Y. (2004) Spatio-temporal dynamic heterogeneity of a nematode population in a desert ecosystem. Journal of Nematology 37(1): 26-36.
  9. Xie G. and Steinberger, Y. (2005). Nitrogen and carbon dynamics under the canopy of sand dune shrubs in a desert ecosystem. Arid Land Research and Management 19: 147-160.
  10. Qi L., Mayzlish E., Shamir I., Pen-Mouratov S., Sternberg M. and Steinberger Y. (2005). Impact of grazing on soil biota in a Mediterranean grassland. Land Degradation and Development, 16: 581-592.
  11. Rodriguez-Zaragoza, S., Mayzlish E. and Steinberger Y. (2005). Seasonal changes in free-living amoebae species in the root canopy of Zygophyllum dumosum in the Negev Desert, Israel. Microbial Ecology 49: 134-141.
  12. Shukurov N., Pen-Mouratov S., Genzer N., Plakht J. and Steinberger Y. (2005) Distribution of soil microbial biomass and soil free-living nematode population in terrace chronosequences of Makhtesh-Ramon crater. Arid Land Research and Management 19: 1-17.
  13. Rodriguez-Zaragoza, S., Mayzlish E. and Steinberger Y. (2005) Vertical distribution of soil free-living amoeba population under desert shrubs in the Negev Desert, Israel. Applied and Environmental Microbiology 71: 2053-2060.
  14. Shukurov, N., Pen-Mouratov, S. and Steinberger Y. (2005) The impact of the Almalyk industrial complex on soil chemical and biological properties. Environmental Pollution 136: 331-340.
  15. Liang, W., Lavian, I., Pen-Muratov, S and Steinberger, Y. (2005) Diversity and dynamics of soil free-living nematode population in a Mediterranean agroecosystem. Pedosphere 15: 204-215.
  16. Pen-Mouratov S. and Steinberger Y. (2005). Responses of nematode population community structure and diversity to pesticide treatments in arid ecosystem of the Negev Desert. Nematology 7(2): 179-191.

  116.     Ou W, Liang WJ, Jiang Y, Li Q, Steinberger Y (2005) Vertical distribution of soil nematodes under different land use types in an aquic brown soil. Pedobiologia 49: 139–148.

  1. Doyle J., Pavel R., Barness G. and Steinberger Y. (2006) Cellulase dynamics in desert soil. Soil Biology and Biochemistry 38 (2): 371-376.
  2. Shukurov N., Pen-Mouratov S. and Steinberger Y. (2006) The influence of soil pollution on soil microbial biomass and nematode community structure in Navoiy industrial park, Uzbekistan. Environmental International 32: 1-11.
  3. Pen-Mouratov S., Rakhimbaev M. and Steinberger Y. (2006) Spatio-temporal effect on soil respiration in fine-scale patches in a desert ecosystem Pedosphere 16(1): 1-9.

  120.     Xie, G.H, Cui, Z J., Jun Y., Su B.L., Hai, W L., Steinberger Y. (2006) Identification of nif Genes of N2-Fixing Bacterial Strains Isolated in Rice Field along the Yangtze River Plain. Journal of Basic Microbiology 6:46(1):56-63.

  1. Kaffe-Abramovich T. and Steinberger Y. (2006) Soil microbial functional diversity response following nematocide and biocide amendments in a desert ecosystem. Soil Biology and Biochemistry 38: 1966-1976.
  2. Xiao Qin Dai, Peng Sui, Guang Hui Xie and Steinberger, Y. (2006) Water Use and Nitrate Nitrogen Changes in Intensive Farmlands following introduction of Poplar (Populus ´ euramericana) in a Semi-Arid Region. Arid Land Research and Management 20: 281-294.
  3. Alon, G., Shore, L. and Steinberger, Y. (2007) Correlation between levels of sex hormones (progesterone, testosterone, estrogen) and ecophysiological behavior stages in two species of desert snails (Sphincterochila zonata and Sphincterochila prophetarum) in the northern Negev Desert. Journal of General and Comparative Endocrinology 151: 122-127.
  4. Mayzlish, E. and Steinberger, Y. (2007) Amoeba community dynamics and diversity in a desert ecosystem. Biology and Fertility of Soils 43: 357-366.
  5. Zhuag Q., Li Q., Jiang Y., Liang W. and Steinberger Y. (2007) Vertical distribution of soil organic carbon in agroecosystems of Songliao Plain along a latitudinal gradient. American-Euroasian J. Agric. & Environ. Sci. 2(1).
  6. Shamir, I. and Steinberger, Y. (2007) Vertical distribution and activity of soil microbial population in a sandy desert ecosystem. Microbial Ecology 53(2): 340-347.
  7. Roth, G.A., Whitford, W.G. and Steinberger, Y. (2007) Jackrabbit (Lepus californicus) herbivory changes dominance in desertified Chihuahuan Desert ecosystems. Journal of Arid Environments 70: 418-426.
  8. Liu X., Shi C., Liang W., Jiang Y., Jiang D. and Steinberger Y. (2007). Spatial variability of soil properties related to salinity and alkalinity in meliorated grassland of Horqin sand land, Northeast China. Agricultural Journal 2(5): 564-569.
  9. Rodriguez-Zaragoza, S., Whitford, W.G. and Steinberger, Y. (2007). Effect of Temporally Persistent Ant Nests on Soil Protozoan Communities and the Abundance of Morphological Types of Amoebae. Applied Soil Ecology 37(1-2): 81-87.
  10. Shmueli I., Barness G. and Steinberger Y. (2007). Soil respiration and microbial biomass in the vicinity of the bean caper Zygophyllum dumosum root zone. Pedosphere 17(6):758-765.
  11. Rodríguez-Zaragoza, S., González-Ruíz, T., González-Lozano, E., Lozada-Rojas, A., Mayzlish-Gati, E. and Steinberger, Y. (2007). Vertical distribution of a microbial community under the canopy of two legume bushes in the Tehuacán Desert, Mexico European Journal of Soil Biology 44: 373-380.
  12. Xiao Qin Dai, Peng Li, Xing Qiang Guo, Peng Sui, Guang Hui Xie, Steinberger, Y. (2008). Nitrogen and Phosphorus Uptake and Yield of Wheat and Maize Intercropped with Poplar. Arid Land Research and Management 22: 296-308.
  13. Pen-Mouratov, S. Barness, G. and Steinberger, Y. (2008). Desert plant ecophysiological adaptation effect on soil free-living nematode community. European Journal of Soil Biology 44: 298-308.
  14. Dong Daofeng, Chen Yun-Feng, Steinberger Y. and Zhi-Ping Cao (2008). Effect of different soil management practices on soil free-living nematode community structure, Eastern China. Canadian Journal of Soil Science 88: 115-127
  15. Pen-Mouratov, S., Rodriguez-Zaragoza, S., Mayzlish, E. and Steinberger, Y. (2008). Seasonal effect on trophical relationship between soil free-living nematode and protozoan populations in a desert ecosystem Acta Entomologica Sinica 51: 1017-1098.
  16. Zhiping Cao, Steinberger, Y., Hang Yang and Yun-Feng Chen (2008). A preliminary study on the effect of methyl bromide and metham sodium fumigation on the soil protozoan community in a greenhouse environment. Journal of Environmental Sciences and Engineering 2: 30-40.

  137.     Berg, N., Lavi, R., Steinberger, Y., Vikinski, Y. and Shore, L. (2008). Hormonal patterns associated with social rank and season in male oryxes Oryx dammah and elands Taurotragus oryx. Acta Zoologica Sinica 54: 44-51.

  1. Pen-Mouratov, S., Rodriguez-Zaragoza, S. and Steinberger, Y. (2008). The effect of individual plant phenology on vertical distribution of soil free-living nematode communities in the Tehuacán Desert, Mexico. Ecological Research 23: 973-982
  2. Shargil, D., Zurovsky, Y., Rotary, N., Terkel, A., Shore, L., Shemesh, M. and Steinberger, Y. (2008). Fecal testosterone is elevated in high ranking female ibexes (Capra Ibex Nubiana) and associated with increased aggression and a preponderance of male offspring. Theriogenology 69: 673-680.
  3. Oren, A. and Steinberger, Y. (2008).Catabolic profiles of soil fungal communities along a geographic climatic gradient in Israel. Soil Biology & Biochemistry 40: 2578-2587.
  4. Oren, A. and Steinberger, Y. (2008). Coping with artifacts induced by CaCO3-CO2-H2O equilibria in substrate utilization profiling of calcareous soil. Soil Biology and Biochemistry 40: 2569-2577.
  5. Berg, N. and Steinberger, Y. (2008). Role of perennial plants in determining the activity of the microbial community in a Negev Desert ecosystem. Soil Biology and Biochemistry 40: 2686-2695.
  6. Yun-feng Chen, Steinberger, Y. and Zhi-Ping Cao. (2008). Effect of alternatives to methyl bromide on soil free-living nematode community dynamics in a greenhouse study. Journal of Sustainable Agriculture 31: 95-113.
  7. Pen-Mouratov, S., Shukurov, N., Plakht, J. and Steinberger, Y. (2008). Soil microbial activity and free living nematode population in the upper soil layer of the Makhtesh Ramon erosional cirque, Israel. European Journal of Soil Biology 44: 71-79.
  8. Ginzburg, O., Whitford, W.G. and Steinberger, Y. (2008). Effects of harvester ant (Messor spp.) activity on soil properties and microbial communities in a Negev Desert ecosystem. Biology and Fertility of Soils 45: 165-173.
  9. Pen-Mouratov, S., Shukurov, N. and Steinberger, Y. (2008). Influence of industrial heavy metal pollution on soil free-living nematode population Environmental Pollution 152: 172-183. 
  10. Xiao Qin Dai, Peng Li, Xing Quang Guo, Peng Sui, Steinberger, Y. and Guang Hui Xie (2008). Nitrogen and phosphorus uptake and yield of wheat and maize inercropped with poplar. Arid Land Research and Management 22: 296-309.
  11. Whitford, W.G., Barness, G. and Steinberger, Y. (2008). Effects of Three Species of Chihuahuan Desert Ants on Annual Plants and Soil Properties. Journal of Arid Environment 72: 392-400.
  12. Ya Li Zhao, Abdughani Dolat, Steinberger, Y., Xin Wang, Amarjan Osman, Guang Hui Xie. (2009)  Biomass yield and changes in chemical composition of sweet sorghum cultivars grown for biofuel. Field Crops Research 111: 55-64.
  13. Barness, G., Rodriquez Saragoza, S., Shmueli, I. and Steinberger, Y. (2009). Vertical distribution of soil microbial community as affected by plant ecophysiological adaptation in a desert system. Microbial Ecology 57: 36-49.
  14. Roth, G.-A., Whitford, W.G. and Steinberger, Y. (2009). Small mammal herbivory: feedbacks that help maintain desertified ecosystems. Journal of Arid Environments 73: 62-65.
  15. Whitford, W.G. and Steinberger, Y. (2009). Harvester ants (Hymenoptera: Fomicidae) discriminate among artificial seeds with different protein contents. Sociobiology 53: 549-558.
  16. Ukabi, S., Whitford, W.G. and Steinberger, Y. (2009). Faunal pedturbation effects on soil microarthropod populations in the Negev Desert. Journal of Arid Environments 73: 907–911.
  17. Shukurov, N., Pen-Mouratov, S., Steinberger, Y. and Kersten, M. (2009). Soil biogeochemical properties of Angren industrial area, Uzbekistan. Journal of Soils Sediments 9: 206–215.
  18. Saul-Tcherkas, V. and Steinberger, Y. (2009). The relationship of the soil microbial community with perennial shrubs in a Negev Desert ecosystem. European Journal of Soil Sciences 60: 871-882.
  19. Shamir, I., Zahavy, E. and Steinberger, Y. (2009). Bacterial viability assessment by flow cytometry analysis in soil. Frontiers of Biology in China 4: 424-435.
  20. Saul-Tcherkas, V. and Steinberger, Y. (2009). Substrate utilization patterns of desert soil microbial communities in response to xeric and mesic conditions. Soil Biology and Biochemistry 41: 1882-1893.
  21. Zhao, Y.L., Dolat, A., Steinberger, Y., Wang, X., Osman, A. and Xie, G.H.. (2009). Biomass yield and changes in chemical composition of sweet sorghum cultivars grown for biofuel. Field Crops Research 111: 55-64.
  22. Pen-Mouratov, S., Berg, N., Genzer, N., Ukabi, S., Shargil, D. and Steinberger, Y. (2009). Do slope orientation and sampling location determine soil biota composition? Frontiers of Biology in China 4: 364-375.
  23. Pinhasi-Adiv, Y. and Steinberger, Y. (2009). Seasonal effect of three desert halophytes on soil microbial functional diversity. Frontiers of Biology in China 4: 233-240.
  24. Berg, N. and Steinberger, Y. (2009). Are biological effects of desert shrubs more important than physical effects on soil microorganisms? Microbial Ecology 59: 121-129.
  25. Kaffe-Abramovich, T., Zurovsky, Y. and Steinberger, Y. (2009). Zygophyllum dumosum plant litter decomposition in a soil biota-inhibited system. Plant Soil and Environment 56: 168-175.
  26. Saul-Tcherkas, V. and Steinberger, Y. (2009). Temporal and shrub adaptation effect on soil microbial functional diversity in a desert system. European Journal of Soil Science 60: 871-882.
  27. Pen-Mouratov, S., Myblat, T., Shamir, I., Barness, G. and Steinberger, Y. (2010). Soil biota in the Arava Valley of Negev Desert. Pedosphere 20: 273-284.
  28. Pen-Mouratov, S., Shukurov, N. and Steinberger, Y. (2010). Soil free-living nematodes as indicators of both industrial pollution and livestock activity in Central Asia. Ecological Indicators 10: 955-967.

  166.     Whitford, W.G. and Steinberger, Y. (2010) Pack-rats (Neotoma spp.): Keystone ecological engineers? Journal of Arid Environments 74: 1450-1455.

  167.     Kaffe Abramovich, T., Zurovsky, Y, and Steinberger, Y. (2010) Effect of inhibitors on Zygophyllum dumosum plant litter decomposition. Plant Soil and Environment  56: 168-175

  1. Berg, N., Steinberger, Y. (2010). Are biological effects of desert shrubs more important than physical effects on soil microorganisms? Microbial Ecology 59: 121-129.
  2. Pen-Mouratov, S., Cheng Hu, Hindin E. and Steinberger, Y. (2010) Effect of sand-dune slope orientation on soil free-living nematode abundance and diversity. Helmintologia 47: 179-188.
  3. Pen-Mouratov, S., Genzer, N., Shukurov, N., Plakht, J. and Steinberger, Y. (2010) Seasonal effect of geomorphological chronosequence features on soil biota dynamics. Pedosphere 20: 761-770.
  4. Saul-Tcherkas, V. and Steinberger, Y. (2010) Soil microbial diversity in the vicinity of a Negev Desert shrub – Reaumuria negevensis. Microbial Ecology 61: 64-81.

  172.     Han, L.P., Steinberger, Y., Zhao, Y.L. and Xie, G.H. (2011) Accumulation and partitioning of nitrogen, phosphorus, and potassium in different varieties of sweet sorghum. Field Crops Research 120: 230–240.

  173.     Pen-Mouratov, S., Hu, C., Hindin, E. and Steinberger, Y. (2011) Soil microbial activity and a free-living nematode community in the playa and in the sandy biological crust soil formations of the Negev Desert. Biology and Fertility of Soil 47: 363-375.

  174.     Whitford, W.G. and Steinberger, Y. (2011) Effects of simulated storm sizes and nitrogen on three Chihuahuan Desert perennial herbs and a grass. Journal of Arid Environment 75: 861-864.

  175.     Hu, C., Hermann, G., Pen-Mouratov, S., Shore, L. and Steinberger, Y. (2011) Mammalian steroid hormones can reduce fecundity and sex ratio of soil nematode communities. Agriculture, Ecosystems & Environment 142: 275-279

  176.     Yu, J. and Steinberger, Y. (2011) Vertical distribution of microbial-community functionality under the canopies of Zygophyllum dumosum and Hammada scoparia in the Negev Desert. Microbial Ecology, 62: 218-227

  177.     Zhang, X., Li, Q., Zhu, A., Liang, W., Zhang, J. and Steinberger, Y. (2012) Effects of tillage and residue management on soil nematode communities in North China. Ecological Indicators 13: 75-81.

  178.     Han, Li-Pu, Wang, Xiu-Ling, Guo, Xing-Qiang, Rao, M.S., Steinberger, Y., Cheng, Xu, Xie, G.-H. (2011) Effects of plant growth regulators on growth, yield and lodging of sweet sorghum. Chinese Agricultural Sciences 12 (2): 372-382

  179.     Cao, Z., Han, X., Hu, C., Chen, J., Zhang, D., Steinberger, Y. (2011) Changes in the abundance and structure of a soil mite (Acari) community under long-term organic and chemical fertilizer treatments  Applied Soil Ecology 49: 131-138

  180.     Hermann, G., Shore, L.S. and Steinberger, Y. (2011) Effects of cattle-lagoon slurry on a soil microbial community can be observed until depths of 50 m. Applied Soil Ecology  49: 32-39.

  181.     Whitford, W.G., Ginzburg, O., Berg, N., Steinberger, Y. (2012).  Do long-lived ants affect soil microbial communities? Soil Biology and Fertility  48: 227-233

  182.     Yu, J. and Steinberger, Y. 2011. Vertical distribution of microbial community functionality under the canopies of Zygophyllum dumosum and Hammada scoparia in the Negev Desert, Israel. Microbial Ecology, 62: 218-227

  183.     Yu, J. and Steinberger, Y. (2012) Soil microbial metabolic profiles in two geomorphological units in a semistable sand –dune ecosystem. Soil Biology and Biochemistry  45: 71-78

  184.     Xue, S., Hana, D.Q., Yu, Y.J., Steinberger, Y., Han, L.P., Xie, G.H. (2012) Dynamics in elongation and dry weight of internodes in sweet sorghum plants. Field Crops Research 126: 37–44

  185.     Liu Zu-xin, Han Li-pu, Yosef Steinberger and XieGuang-hui. (2011) Genetic Variation and Yield Performance of Jerusalem Artichoke Germplasm Collected in China. Agricultural Sciences in China  10(5): 668-678

  186.     Yu, J. and Steinberger, Y. (2012) Spatiotemporal changes in abiotic properties, microbial CO2 evolution, and biomass in playa and crust-covered interdune soils in a sand-dune desert ecosystem. European Journal of Soil Biology 50: 7-14. 

  187.     Yu, J. and Steinberger, Y. (2012) Vertical distribution of soil microbial biomass and its association with shrubs from the Negev Desert. Journal of Arid Environments 78: 110-118.

  188.     Ginzburg, O., Steinberger, Y. (2012) Salvage logging versus natural regeneration post-fire practices in a forest: Soil chemical and microbial aspects. Open Journal of Ecology 2(1): 29-37

  189.     Yu, J., Grishkan, I., Sherman, C., Steinberger, Y. (2012) Spatiotemporal variability of culturable microfungal communities inhabiting a playa in the western Negev Desert, Israel. Journal of Arid Environments 81: 9-17.

  190.     Zhao, Y.L., Steinberger, Y., Shi, M., Han, L.P., Xie, G.H. (2012). Changes in stem composition and harvested produce of sweet sorghum during the period from maturity to a sequence of delayed harvest dates. Biomass and Bioenergy 39: 261-273.

  191.     Whitford, W.G., and Steinberger. Y. (2012) Effects of seasonal grazing, drought, fire and carbon enrichment on soil microarthropods in a desert grassland. Journal of Arid Environments 83: 10-14.

  192.     Ukabi, S., Dubinsky, Z., Steinberger, Y. and Israel, A. (2012) Surveying Caulerpa (Chlorophyta) species along the shores of the Mediterranean. Mediterranean Marine Science 13: 5-11.

  193.     Levi, T, Sherman, C., Pen-Mouratov, S. and Steinberger, Y. (2012) Changes in soi free-living nematode communities and their trophic composition along a climate gradient. Open Journal of Ecologyy 2: 79-89

  194.     Berg, N. and Steinberger, Y. (2012). The role of perennial plants in preserving annual plant complexity in desert ecosystem. Geoderma (85-186): 6-11

  195.     Yu, J., Kidron, J., Pen-Mouratov, S., Wasserstrom, H., Barness, G. and Steinberger, Y. (2012) Do development stages of biological soil crusts determine activity and functional diversity in a sand-dune ecosystem? Soil Biology and Biochemistry 51: 66-72.

  196.     Sherman, C. and Steinberger, Y. (2012) Microbial Functional Diversity Associated with Plant-Litter Decomposition along a Climate Gradient. Microbial Ecology  64: 399-415.

  197.     Sherman C., Sternberg M., and Y. Steinberger (2012). Effects of climate change on soil respiration and carbon processing in Mediterranean and semi-arid regions: An experimental approach. European Journal of Soil Biology 52: 48-58

  198.     Ginzburg O., Steinberger Y. (2012) Effects of forest wildfire on soil microbial-community activity and chemical components on a temporal-seasonal scale. Plant and Soil 360: 243-257.

  199.     Ukabi, S., Dubinsky, Z., Steinberger, Y. and Israel, A. (2012) Temperature and irradiance effects on growth and photosynthesis rates of three Caulerpa (Chlorophyta) species from the eastern Mediterranean. Aquatic Botany 104: 106-110.

  200.     Pen-Mouratov, S., Ginzburg, O. Whitford, W.G. and Steinberger, Y. (2012) Forest fire modifies soil free-living nematode communities in the Biriya woodland in the northern Israel. Zoological Studies 51: 1018-1026.

  201.     Cohen, M., Prandi, C., Occhiato, E.G., Tabasso, S., Wininger, S., Resnick, N., Steinberger, Y., Koltai, H. and Kapulnik, Y. (2012) Structure-Function Relations of Strigolactone Analogues: Activityas Plant Hormones and Plant Interactions. Molecular Plant. 6: 141-152.

  202.     Berg, N. and Steinberger, Y. The role of perennial plants in preserving annual plant complexity in a desert ecosystem. Geoderma 185, 6-1.

  1. Yu, J., Grishkan, I. and Steinberger Y. (2013) Micro-fungal community diversity in Zygophyllum dumosum and Hammada scoparia root zone in the northern Negev Desert. Journal of Basic Microbiology 53: 390-400.
  2. Ukabi, S., Dubinsky, Z., Steinberger, Y. and Israel, A. (2013) Temperature and irradiance effects on growth and photosynthesis rates of three Caulerpa (Chlorophyta) species from the eastern Mediterranean. Aquatic Botany 104: 106-110.
  3. Saul-Tcherkas, V., Unc, A. and Steinberger, Y. (2013) Soil microbial diversity in the vicinity of desert shrubs. Microbial Ecology 65: 689-699.
  4. Cohen, M., Prandi, C., Occhiato, E.G., Tabasso, S., Wininger, S., Resnick, N., Steinberger, Y., Koltai, H. and Kapulnik, Y. (2013) Structure-function relations of strigolactone analogues: Activity as plant hormones and plant interactions. Molecular Plant 6: 141-152.
  5. Xue, S., Steinberger, Y., Wang, J.S., Li, G.Y., Xu, X.Y. and Xie, G.H. (2013) Biodiesel Potential of Nonfood Plant Resources from Tsinling and Zhongtiao Mountains of China. Bioenergy Research 6: 104-117
  6. Wang , X., Yang, L., Steinberger, Y., Liu, Z., Liao, S. and Xie, G.H. (2013) Field crop residue estimate and availability for biofuel production in China. Renewable and  Sustainable Energy Reviews 27: 864–875.
  7. Martirosyan, V., Ehrlich, R., Frend, Y., Barness, G. and Steinberger, Y. (2013) Spatial heterogeneity of a microbial community in a sandy soil ecosystem. Pedobiologia 56: 195-203.
  8. Shukurov, N., Kodirov, O., Peitzsch, M., Kersten, M., Pen-Mouratov, S. and Steinberger, Y. (2014) Coupling geochemical, mineralogical and microbiological approaches to assess the health of contaminated soil around the Almalyk mining and melter complex, Uzbekistan. Science of the Total Environment 476–477: 447-459.
  9. Yu, J., Glazer, N. and Steinberger, Y. (2014) Carbon utilization, microbial biomass, and respiration in biological soil crusts in the Negev Desert.  Biology and Fertility of Soils 50:285–293.
  10. Whitford, W.G., Pen-Mouratov, S. and Steinberger, Y. (2014) The effects of prescribed fire on soil nematodes in an arid juniper savanna. Open Journal of Ecology (in press).

  213.     Pen-Mouratov, S., Shukurov, N., Yu, J., Rakhmonjulova, S., Kodirov, O., Barness, G., Kersten, M. and Steinberger, Y. (2014) Successive developments of soil ecosystems at abandoned coal-ash landfills.  Ecotoxicology (in press).

  214.     Varsik Martirosyan and Yosef Steinberger (2014) Microbial functional diversity in the phyllosphere and laimosphere of different desert plants. Journal of Arid Environment 107; 26-33.

  215.     Sherman C. & Y. Steinberger. (2014) Fungal community - plant litter decomposition relationship along a climate gradient Pedosphere 24(4): 437–449

  216.     Marcelo Sternberg, Ofri Gabay; Dror Angel; Orit Barneah; Sarig Gafny; Avital Gasith; Jose Gruenzweig; Yaron Hershkovitz; Alvaro Israel; Dana Milstein; Yosef Steinberger; Tamar Zohary. (2014)  Impacts of climate change on biodiversity in Israel - an expert assessment approach. Regional Environmental Change. (submitted)

  217.     Herman, G., Shore, L.S. and Steinberger, Y. (2013) Soil microbial-community response to exogenous steroidal sex hormones under field conditions. Applied Soil Ecology (under revision). 

  218.      

  Chapters in Books

  1. Whitford, W.G., Freckman, D.W., Parker, L.W., Santos, P.F. and Steinberger, Y. (1983) The contributions of soil fauna to nutrient cycles in desert systems. In: Desert Systems, pp. 49-59, Proc. VIII Internat. Colloq. Soil Zoology. (Eds. Ph. Lebrun, H.M. Andre, A. Medts, C. Gregoire-Wibo and G. Wauthy. Dieu-Brichart Publ., Louvain-la-Neuve, Belgium.
  2. Gara M., Ben-Izhak, N. and Steinberger, Y. (1986) Decomposition of Avicennia marina in the mangle of Sinai. In: Environmental Quality and Ecosystem Stability (Eds. Dubinsky, Z. and Steinberger, Y.) Pub., Bar-Ilan Univ. Press, Vol. III/A: 63-67.
  3. Levy, Y., Steinberger, Y. and Tal, K. (1986) Carbon transfer of a desert algae-herbivore system using C14 as a tracer: A comparative study of three desert snails. In: Environmental Quality and Ecosystem Stability (Eds. Z Dubinsky and Steinberger, Y.) Pub., Bar-Ilan Univ. Press. Vol. III/A: 205-209.
  4. Steinberger, Y. and Gara, M. (1986) Effect of "Acarine" treatment on wheat straw decomposition.
   In: Environmental Quality and Ecosystem Stability (Eds. Dubinsky, Z. and Steinberger, Y.) Pub. Bar-Ilan Univ. Press, Vol. III/A: 129-135.
  5. Whitford, W.G. and Steinberger, Y. (1989) The long-term effects of habitat modification on a desert rodent community. In: Patterns in the Structure of Mammalian Communities. Ed. D.W. Morris,
   Z. Abramsky, B.J. Fox and M.R. Willing. Spec. Publ. Mus. Texas Tech. Univ., No. 28, Lubbock,
   33-43.
  6. Steinberger, Y., Cojocaru, M. and Even-Ram, S.C. (1989) A common Acarin 18,5 E.C. (Mitigan) residue degradation in treated wheat straw. In: Environmental Quality and Ecosystem Stability
   (Eds: Luria, Steinberger and Spanier). Pub. Ecol. Soc. Vol. IV/A: Environmental Quality, 575-580.
  7. Rosen, S. and Steinberger, Y. (1989) The occurrence of prostigmatic mites on the fan-footed lizards (Pyodactylus hasselguisti guttatus - Gekkonidae). In: Environmental Quality and Ecosystem Stability (Eds: Spanier, Steinberg and Luria). Pub. Ecol. Soc. Vol. IV/B: Ecosystem Stability: 433-437.
  8. Steinberger, Y. (1991) Arid soil fauna. In: Semiarid lands and deserts: Soil Resource and Reclamation. Ed. J. Skujins. Pub. Marcel Dekker Inc., pp. 173-187.
  9. Steinberger, Y. and Shore, L. (2009) Soil ecology and factors affecting biomass. In: Hormones and Pharmaceuticals Generated by Concentrated Animal Feeding Operations. Ed. Laurence S. Shore and Amy Pruden.  Springer pp. 53-62.
  10. Whitford, W.G. and Steinberger, Y. (2010) Herbivore – Plant interactions and desertification in arid lands. In: Plant-Animal Interactions. Ed. Joseph Seckbach and Zvi Dubinsky, All flesh is grass [volume 16 of COLE series] Springer.

  תאריך עדכון אחרון : 06/05/2021