פרופ' שטיינברגר יוסף

פרופ'
פרופסור מן המניין
פרופ' יוסף שטיינברגר
דוא"ל: 
טלפון: 
פקס : 
מיקום: 

מחקר

דינמיקה של אוכלוסיות חיידקים ומגוון מינים תפקודי בקרקע.

דינמיקה של פטריות בקרקע ותרומתם בפירוק חומר אורגני. 

דינמיקה של חד-תאים בקרקע (פרוטוזואה) - ריסניות, שוטוניות ואמבות.

מגוון מינים של נמטודות ומיקרוארטרופודים במערכות יבשתיות. 

ביומסה ונשימה של אורגניזמים בקרקע.

זרימת נוטריאנטים בקרקע (C:N).

אנזימים בקרקע.

תפקידם של אוכלוסיות שונות במארג המזון במערכות יבשתיות-קרקע. 

תהליכי פירוק של חומר אורגני במערכות יבשתיות שונות.

המרכיב הביוטי בקרקע כביואידיקטורים.

לאתר המעבדה לחקר מערכות יבשתיות