המרכז לניסויים פרה-קליניים

זיו לרמן שלי

המרכז לניסויים פרה-קליניים
דוא"ל
shelly.ziv-lherman@biu.ac.il
משרד
המרכז לניסויים פרה-קליניים בניין 100 חדר 2 ובניין 208 המרכז לחקר הסרטן חדר 002.

תאריך עדכון אחרון : 17/05/2022