קטגוריה
טיפול בחיות
מאיר חותה

תפקיד
מרכז מדור מכרסמים

חותה מאיר

תפקיד
מרכז מדור מכרסמים
טלפון
דוא"ל
meir.houta@biu.ac.il
משרד
מרכז לניסויים פרה-קליניים, בנין 100 חדר 3

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022