ביולוגיה חישובית ומבנית - הקשר בין מערכות ביולוגיות למדעי המחשב

ביולוגיה חישובית הוא שם לתחום מדעי חדש העוסק בקשר בין מערכות ביולוגיות לבין מדעי המחשב והמתמטיקה

ביולוגיה מבנית עוסקת באופן ניסויי בחקר המבנה של מולקולות ביולוגיות והאינטראקציות ביניהן, ונעזרת גם היא רבות בכלים חישוביים.

המחקר בתחום הביולוגיה החישובית מתמקד בשלושה תחומים עיקריים:

ביואינפורמטיקה - העיסוק במידע המוכל ברצפים ביולוגיים כמו DNA, RNA, וחלבונים.

ביולוגיה של מערכות – העיסוק באנליזה חישובית של התנהגות של מערכות ביולוגיות גדולות, כאשר הנחת היסוד היא שבמערכת השלמה יש יותר מסכום מרכיביה.

ביולוגיה חישובית (ביואינפורמטיקה) - כל המידע על לימודי תואר ראשון>>>

ביולוגיה מתמטית – התמקדות בפיתוח מודלים מתמטיים המאפשרים להבין את ההתנהגות המורכבת של מערכות ביולוגיות. המחקר בתחום הביולוגיה המבנית מתמקד בשיטות הבאות: * קריסטלוגרפיה- גיבוש של מולקולות ביולוגיות לגבישים ושימוש בקרינת X מאפשר לקבוע את המבנה המולקולרי של המולקולות ברמת דיוק גבוהה.

NMR – תהודה מגנטית גרעינית היא טכניקה ניסויית המאפשרת לקבוע, על סמך הקשר בין ספינים מגנטיים של גרעיני אטומים שונים, את המרחק בין האטומים, ועל ידי כך את המבנה המרחבי של המולקולה בתמיסה.

פלורוסנציה – על ידי שימוש בסמנים פלורוסנטיים וחישוב עקומות דעיכה המתבססות על המרחקים בין הסמנים ניתן ללמוד לא רק על מבנה המולקולה אלא גם על הדינמיקה של התנהגות המבנה. ביולוגיה חישובית ומבנית הם תחומים בעלי השקה רבה, ורבים החוקרים העוסקים בשניהם.

בארץ ובעולם מתחזקת בשנים האחרונות ההכרה בחשיבות הנושאים של ביולוגיה חישובית ומבנית, וזאת בעיקר בגלל פרויקט פענוח הגנום האנושי והאתגרים החישוביים שהוא מציב, וכן בהכרה שהשלב הבא בהבנת הגנום האנושי תלוי במידה רבה באנליזה מבנית של המולקולות שהגנום מקודד. תחומים אלו מהווים את הגרעין של חברות ביו-טכנולוגיות רבות, ולכן הדרישה לכוח-אדם בתחום זה בעולם הולכת וגוברת.

ישראל נחשבת למובילה אקדמית בתחום זה בעולם ויש לקוות שבעקבות כך, ועם הכשרת כח האדם המתאים, תתפתח ותתרחב בארץ התעשייה המתוחכמת בנושאי הביולוגיה החישובית והמבנית.