פרופ' אלישע האס

טלפון
דוא"ל
Elisha.Haas@biu.ac.il
משרד
בנין מדעי החיים ע"ש סוויסה (212), קומה ד', חדרים 402-400, 109
  מחקר

  1) בעית הקיפול: הקוד הגנטי השני הוא קוד יצירת המבנה של החלבונים, שבו מבוטאת האינפורמציה הגנטית בתהליך של בניית מבנים מולקולריים מורכבים ומדוייקים. פענוח הקוד, כרוך בלימוד תהליך הקיפול של החלבונים. המחקר מתמקד בזיהוי מצבי הביניים של תהליך הקיפול בשיטות משולבות של הנדסה גנטית, כימיה של חלבונים ומדידות פיסיקליות בעזרת מערכות ליזרים. מטרת המחקר לגלות את העקרונות של הפתרון הטבעי לבעיה המורכבת של בניין המקרומולקולות ולאפשר חיזוי מבנה על פי תוכן האינפורמציה של הגנים המתאימים.

  2) מנגנונים דינמיים של מבנה ופעולת אנזימים: מחקר שינויי המבנה והתנועה של מולקולות חלבון בתגובה לשינויים סביבתיים. מודל לבעיות בקרת גידול ופעילות ביולוגית. שיטות המחקר מבוססות על גישה בין-תחומית המשלבת הנדסת חלבונים, הנדסה גנטית, כימיה של חלבונים ושיטות ספקטרוסקופיות מגוונות (CPL, CD, מדידות אולטרה מהירות ותהודה מגנטית גרעינית).

  3) תהליך הקיפול של החלבון על פני הריבוזום: חקר התהליך הביוכימי של יצירת המבנה של חלבונים בתהליך הטבעי בהשתתפות מנגנוני הביוסיטנזה והחלבונים הנלווים (שפרונים). שילוב של הנדסה גנטית וספקטרוסקופיה.

  4) שימושי תהודה מגנטית לקביעת מבנה מולקולות ואופן פעילותן בשיתוף עם פרופ' אוה מאירוביץ.

  5) הנדסת חלבונים: פיתוח מפסקים מולקולריים ותרופות.

  6) פיתוח שיטות קינטיקה מהירה במערכות ביוכימיות בעזרת מערכות ליזרים.

  תאריך עדכון אחרון : 07/07/2020