מפרט תוכנית הלימודים לשנת תשע"ז (2016-2017)

היקף הלימודים

שם הקורס / שעות שבועיות
תקופה א'
6 שבועות
תקופה ב'
6 שבועות
תקופה ג'
10 שבועות
הרצאה
תרגול
הרצאה
תרגול
הרצאה
תרגול
שיטות מתקדמות לאנליזת הגנום
4
 
 
 
 
 
ביואינפורמטיקה באוריינטציה קלינית
4
4
 
 
 
 
ביוסטטיסטיקה וניסויים קליניים
4
2
 
 
 
 
כריית מידע רפואי
 
 
4
2
 
 
ביולוגיה מערכתית רפואית
 
 
4
3
 
 
גנומיקה אישית
 
 
4
3
 
 
מודלים ביומתמטיים ברפואה
 
 
 
 
2
1
סמינר בגנומיקה ובחישוביות ביו-רפואית
 
 
 
 
2
 
תכנות לצורכי מחקר חישובי (רשות)
 
 
 
 
1
2
פרויקט מחקר אישי
 
 
 
 
X
X
סה"כ שעות הרצאה/תרגול שבועיות
12
6
12
8
5
3
סה״כ שעות הרצאה/תרגול לתקופה
72
36
72
48
50
30
סה״כ שעות לתקופה
108
120
80
סה״כ שעות לשנה״ל
308
 

מערכת שעות – תקופה א'

משך: שישה שבועות הוראה + שבוע בחינות
תאריך התחלה: 21\11\2016
תאריך סיום: 04\01\2017
שעה / יום
שני
שלישי
רביעי
10:00 – 09:00
שיטות מתקדמות לאנליזת הגנום
- הרצאה -
ביואינפורמטיקה באוריינטציה קלינית
- תרגול -
ביוסטטיסטיקה
וניסויים קליניים
- הרצאה -
11:00 – 10:00
12:00 – 11:00
ביואינפורמטיקה באוריינטציה קלינית
- הרצאה -
שיטות מתקדמות לאנליזת הגנום
- הרצאה -
ביואינפורמטיקה באוריינטציה קלינית
- הרצאה -
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
ביוסטטיסטיקה
וניסויים קליניים
- הרצאה -
ביוסטטיסטיקה
וניסויים קליניים
- תרגול -
ביואינפורמטיקה באוריינטציה קלינית
- תרגול -
14:00 – 15:00
 

מערכת שעות – תקופה ב'

משך: שישה שבועות הוראה + שבוע בחינות
תאריך התחלה: 09\01\2017
תאריך סיום: 22\02\2017
 
שעה / יום
שני
שלישי
רביעי
10:00 – 09:00
כריית מידע רפואי
- הרצאה/תרגול -
כריית מידע רפואי
- הרצאה/תרגול -
גנומיקה אישית
- הרצאה/תרגול -
 
11:00 – 10:00
11:00 – 12:00
12:00 – 12:30
גנומיקה אישית
- הרצאה/תרגול -
ביולוגיה מערכתית רפואית
- הרצאה/תרגול -
12:30 – 13:00
ביולוגיה מערכתית רפואית
- הרצאה/תרגול -
13:00 – 14:00
15:00 – 14:00
15:30 – 15:00
16:00 – 15:30
---
---
 

מערכת שעות – תקופה ג'

משך: עשרה שבועות המוקדשים גם לקורסי הרחבה, אך בעיקר לפרויקט מחקר אישי
תאריך התחלה: 27\02\2017
תאריך סיום: 24\05\2017
שעה / יום
שני
שלישי
רביעי
10:00 – 09:00
מודלים ביומתמטיים ברפואה
- הרצאה -
 
 
11:00 – 10:00
12:00 – 11:00
מודלים ביומתמטיים ברפואה
- תרגול -
13:00 – 12:00
סמינריון בחישוביות ביו-רפואית
14:00 – 13:00
15:00 – 14:00
תכנות לצורכי מחקר חישובי (רשות)
- הרצאה -
16:00 – 15:00
תכנות לצורכי מחקר חישובי (רשות)
- תרגול -
17:00 – 16:00
 

תאריכי שיעורים ובחינות

שבוע
תקופה א׳
תקופה ב׳
תקופה ג׳
שבוע 1
21\11\2016
09\01\2017
27\02\2017
שבוע 2
28\11\2016
16\01\2017
06\03\2017
שבוע 3
05\12\2016
23\01\2017
13\03\2017
שבוע 4
12\12\2016
30\01\2017
20\03\2017
שבוע 5
19\12\2016
06\02\2017
27\03\2017
שבוע 6
26\12\2016
13\02\2017
03\04\2017
שבוע 7
 
24\04\2017
שבוע 8
08\05\2017
שבוע 9
15\05\2017
שבוע 10
22\05\2017
שבוע בחינות
02\01\2017
20\02\2017
 
 

מידע נוסף