שלחו לחבר

אקולוגיה ומדעי הצמח

 

ד"ר חכים אופיר

 1. כיצד מקופל הגנום הצמחי במרחב הגרעין וכיצד ארגון זה קשור לבקרת תכנית השעתוק
 2. זיהוי מקטעי בקרה פעילים ורשתות בקרת גנים בגנום הצמחי
 3. בקרה חיובית ושלילית על ביטוי גנים על ידי פקטור שעתוק יחיד
 4. תגובת שעתוק מהירה להשראה הורמונלית בתאים של מערכת החיסון
 5. ארגון הגנום בתלת מימד במהלך התמיינות תאית והתמרה סרטנית
 6. זיהוי פקטורי שעתוק מרכזיים בתהליך התמרה סרטנית בסרטן שד.

פרופ' לוי אורן

 1. שעונים ביולוגיים באורגנזימים ימים
 2. ביולוגיה ואקולוגיה מולקולרית בקבוצת הנבוביים
 3. ביולוגיה, סימביוזה, פיזיולוגיה ואקולוגיה מולקולרית באלמוגים
 4. ננוטוקסולוגייה בסביביות ימיות.

ד"ר מילר גד

 1.  עמידות צמחים לעקה חימצונית ועקות סביבתיות (אביוטיות)
 2. תפקיד מולקולות חמצן פעיל בחישה והולכת סיגנל בתגובה לעקות סביבתיות
 3. בקרת ביטוי גנים בתגובה סיסטמית מהירה (טווח של דקות) לשינויי טמפרטורה ולעוצמת אור גבוהה
 4. זיהוי מנגנונים מולקולריים לעמידות של גרגירי אבקה בעקת חום
 5. פיתוח שיטות מבוססות flow cytometry לחקר גרגרי אבקה

פרופ' פיין מעוז

 1. השפעת שינויים סביבתיים על פזיולוגיה של אלמוגים
 2. השפעת שינויים גלובליים על סביבות ימיות
 3. יחסי אצה -מאכסן באלמוגים
 4. תופעת ההלבנה באלמוגים

פרופ' פרל-טרבס רפאל

 1. התפתחות הפרי הצעיר: בקרה מולקולרית של תהליך החנטה
 2. מנגנון ההיכרות המולקולרי בין צמחים למחוללי מחלות
 3. זיהוי גנים לעמידות בצמחים וגנים המבקרים יצירת פרי בשיטת CRISPR-CAS9

ד"ר קורן לי

 1. בחירת בן/בת זוג ורשתות מיניות בחיות בר חברתיות
 2. טסטוסטרון, שרידות, והצלחה רבייתית בזכרים ונקבות
 3. תחרות זרע והצלחת הזדווגות
 4. הקשר בין טסטוסטרון ומערכת החיסון בזכרים ונקבות
 5. הבדלים בהשפעת טסטוסטרון על לקיחת סיכונים בזכרים ובנקבות
 6. תגובות למידע המקודד בשירת שפני סלע
 7. פילוגנזה בקולות שפניים באפריקה
 8. טסטוסטרון אימהי ויחסי זוויגים
 9. מעבר סטרואידים בין עוברים ברחם
 10. שימוש ברמות גלוקוקורטיקואידים בשיער ובנוצות כביומרקר לסטרס עבר בחיות בר

ד"ר שאול אורית

 1.  בקרת ביטוי גנים בצמחים ברמת יציבות התעתיק, במסלול ה-nonsense mediated mRNA decay (NMD)
 2. העלאת ביטוי גנים בצמחים ברמת התעתיק והתרגום ע"י אינטרונים (intron mediated enhancement)
 3. בקרת ביטוי גנים בצמחים ע"י מסגרות קריאה עליונות (upstream open reading frames – uORFs)
 4. טרנספורט לוקואולה של מגנזיום ומתכות כבדות בצמחים.

פרופ' שוורץ רקפת

 1. ביופילם ציאנובקטריאלי
 2. פרוק מבוקר של אנטנות פיגמנטים
 3. הנדסת ציאנובקטריה לטובת דלק ביולוגי

ד"ר אילני עמיעל

 1. רשתות חברתיות של חיות בר - איך הן נוצרות?
 2. על מה שפני סלע מדברים? האבולוציה של תקשורת קולית
 3. מודלים חישוביים של רשתות חברתיות
 4. שימוש ברחפנים לתצפית ולניסויים
ד"ר חנה קרנצלר

הקבוצה חוקרת את האקולוגיה והביוגאוכימיה של פיטופלנקטון ימיים.

 המחקר ישלב בין עבודת מעבדה עם תרביות לבין מחקר שדה על אוכלוסיות טבעיות ויכלול שימוש בשיטות מולקולריות, ביוכימיות, פיזיולוגיות וגיאוכימיות.

נושאי מחקר: דינמיקה של פריחת פיטופלנקטון בים, יחסי גומלין בין וירוס למאחסן בדיאטומאות, אקולוגיה של וירוסי Marnaviridae וביוגאוכימיה של תאים מודבקים.

 

פרופ' יגאל כהן

1.הורשת עמידות נגד כשותית הדלועיים במלפפון.

2.טיפוח מלפפונים לעמידות נגד מחלות עלים.

3.העברת גנים מבזיל-בר לבזיל תרבותי לעמידות נגד כשותית, פוזריום והשחרת עלים.

4.הקשר בין ארומה וסבילות נגד כנימת עש הטבק בבזיל.

5.איפיון קנאבינואדים בזני קנביס בתנאי גידול שונים

6.מוטגנזה כימית של קנביס רפואי.

7. טרנספורמציה גנטית של קנביס.

8.הדברה כימית של כשותיות.

9.איפיון פנוטיפי וגנוטיפי של מחלת הכימשון בתפוחי אדמה.

10.מניעת עובשים בתפרחות קנביס.

פרופ' שטיינברגר יוסף
 1.  אקולוגיה של מערכות יבשתיות
 2.  לימוד השפעת שינויי אקלים על דינאמיקה של חברות המיקרו והמזו-פאונה בקרקע ותפקוד אקוסיסטמות
 3. מגוון ביולוגי של אוכלוסיות החיידקים, פטריות, נמטודות, מיקרו-ארטרופודים וחד-תאיים חופשיים בקרקע
 4. ביו-אינדיקטורים לזיהום במערכות יבשתיות
 5. ביולוגיה ואקולוגיה של מאכלסי קרקע במערכות חקלאיות
 6.  בריאות קרקע – אינדקס ביוטי
 7. אפיון קבוצות תפקודיות במערכות יבשתיות
 8. תהליכי פרוק של חומר אורגני ותפקידה של מגוון היצורים בתהליכים אלה
 

 

תאריך עדכון אחרון : 17/08/2021