השלמות תואר שני ביולוגיה חישובית

השלמות  לתואר שני בביולוגיה חישובית לסטודנטים שאינם בעלי תואר ראשון בביולוגיה חישובית

סטודנטים לתואר שני שאינם בעלי תואר ראשון בביולוגיה חישובית יידרשו לקורסי השלמה שחלקם יילמדו במסגרת שנת השלמות וחלקם במהלך התואר השני.

רשימת קורסי ההשלמה תיקבע  על פי הרקע האקדמי של המועמד.

 

תנאי קבלה לשנת ההשלמות:

בוגר מדעי החיים/ביוטכנולוגיה* בממוצע 90 ומעלה בתואר הראשון.

בוגר מדעי המחשב* בממוצע 80 ומעלה בתואר הראשון.

* במקרים מסויימים יתקבלו גם בעלי תואר ראשון בתחומים נוספים, תוך התאמה של תוכנית ההשלמות, וזאת  על פי החלטה של הועדה לתואר שני ועל פי המלצה של מנחה פוטנציאלי

 

התנאים של שנת ההשלמות:

  • הסטודנט יהיה במעמד של סטודנט לתואר שני על תנאי.
  • על הסטודנט לשלם שכר לימוד על פי קורסי ההשלמה וכפי שיקבע על ידי האוניברסיטה.
  • על הסטודנט לעבור את הקורסים בשנת ההשלמות בציון של 80 ומעלה.

במקרים מסוימים יתכנו שינויים מנוהל זה  על פי רקע הסטודנט ותחום המחקרוזאת על פי החלטת ועדת הקבלה לתואר השני והמנחה.


יודגש כי אין בסיום ההשלמות התחיבות לקבלה ללימודי תואר שני שכן זו תלויה במציאת מנחה ופרויקט מתאים, עם זאת הניסיון מראה שסטודנטים שעמדו בדרישות ההשלמה התקבלו לתואר שני.

 

פירוט הקורסים הנדרשים להשלמות על פי הרקע האקדמי:

השלמות לבוגרי מדעי החיים, ביוטכנולוגיה:

קורסים שיש לסיים בשנת ההשלמות בציון של 80 ומעלה:

80515 – מבוא לחישוב (2.5ש"ש – ס"א)

80513 - ביואינפורמטיקה (2ש"ש – ס"ב)      

 891200– מבני נתונים (2.5ש"ש – ס"ב)

891111 – מבוא לתכנות מונחה עצמים (2.5ש"ש – ס"ב)

891195 – מתמטיקה בדידה (3ש"ש – ס"א)

89118 – מבוא לחדו"א 1 (2ש"ש – ס"א)

 

קורסי חובה  במהלך התואר השני  -

 שימו לב:חלק מקורסים אלה הם קורסי השלמה וחלק כקורסי חובה לתואר השני:

1) קורסי השלמה בתוך התואר השני (מעבר למכסה של 12 נקודות החובה) :

80512 – ביולוגיה חישובית (2ש"ש – ס"ב)

89220 – אלגוריתמים (2.5ש"ש – ס"א)

 

2) קורסי חובה בתוך התואר השני (קורסים אלה נספרים במכסה של 12 נקודות החובה), לפחות 3 מתוך:

80251– סדנת תכנות בפייתון לביואינפורמטיקאים (1ש"ש – ס"א)

80392 - גנומיקה חישובית (2 ש"ש - ס"א)

80561 - ביולוגיה מתמטית ומערכתית (1.5 ש"ש, ס"ב)

80586 – למידת מכונה וישומים לאנליזה של נתונים ביולוגיים (1.5ש"ש – ס"ב)

 

השלמות לבוגרי  מדעים מדויקים:

קורסים שיש לסיים בשנת ההשלמות בציון של 80 ומעלה:

80103 – ביולוגיה של התא (1ש"ש – ס"ב)

80701 – מבוא לביולוגיה א' (1ש"ש – ס"א)

80512 –ביולוגיה חישובית (2ש"ש – ס"ב)

27201 - כימיה כללית אורגנית ופיסיקלית (4.5 ש"ש - שנתי)

 

קורסי חובה  במהלך התואר השני  -

 שימו לב:חלק מקורסים אלה הם קורסי השלמה וחלק כקורסי חובה לתואר השני:

1) קורסי השלמה בתוך התואר השני (מעבר למכסה של 12 נקודות החובה) :

80201 – ביוכימיה א' (2.5ש"ש – ס"א)

80208 – גנטיקה כללית (2ש"ש – ס"א)

80242 – ביולוגיה מולקולארית והנדסה גנטית (2נז – ס"ב)

 

2) קורסי חובה בתוך התואר השני (קורסים אלה נספרים במכסה של 12 נקודות החובה), לפחות 3 מתוך:

80513 – ביואינפורמטיקה  (חובה. 2 ש"ש – ס"ב) 

80392 - גנומיקה חישובית (2 ש"ש - ס"א)

80561 - ביולוגיה מתמטית ומערכתית (1.5 ש"ש, ס"ב)

80586 – למידת מכונה וישומים לאנליזה של נתונים ביולוגיים (1.5ש"ש – ס"ב)

 

* ייתכנו שינויים ברשימת הקורסים הנדרשים להשלמה, יש להתעדכן לפני הרישום לקורסים.