רוסה רוטנברג
Appointments Coordinator

Rotenberg Rosa

Appointments Coordinator
Email
rosa.rotenberg@biu.ac.il
Office
Life Sciences Building 212, 2nd floor, Room 2.13

Last Updated Date : 28/07/2022