פרופ' אחיטוב יאיר

פרופ'
פרופסור אמריטוס
פרופ'
דוא"ל: 
טלפון: 
פקס : 
מיקום: 

מחקר

  • פיזיולוגיה סביבתית של בעלי-החיים מאזור גיאות ושפל בימים טרופיים: תשומת הלב ניתנת
    ללחצים הסביבתיים הנוצרים עקב החשיפה לאויר, דהיינו: יובש, טמפרטורה גבוהה, קרינה
    גבוהה ניתוק ממקור החמצן.
  • ביולוגיה כללית של בלוטי-ים.
  • יחסי סימביוזה בשונית אלמוגים - מעברי אנרגיה בין פונדקאים ליצורים החיים עליהם.
  • מאזני אנרגיה ויחסים אנרגטיים של בעלי החיים מאזורים חופיים והשפעת מזהמים על מאזני האנרגיה.