פרופ' יאיר אחיטוב

טלפון
פקס
972-3-7384058
דוא"ל
Yair.Achituv@biu.ac.il
משרד
בנין לאוטרמן (109), חדרים 60 (משרד) ו- 59 (מעבדה)
  מחקר
  • פיזיולוגיה סביבתית של בעלי-החיים מאזור גיאות ושפל בימים טרופיים: תשומת הלב ניתנת
   ללחצים הסביבתיים הנוצרים עקב החשיפה לאויר, דהיינו: יובש, טמפרטורה גבוהה, קרינה
   גבוהה ניתוק ממקור החמצן.
  • ביולוגיה כללית של בלוטי-ים.
  • יחסי סימביוזה בשונית אלמוגים - מעברי אנרגיה בין פונדקאים ליצורים החיים עליהם.
  • מאזני אנרגיה ויחסים אנרגטיים של בעלי החיים מאזורים חופיים והשפעת מזהמים על מאזני האנרגיה.
   
  פרסומים

  List of publications related to SYNTHESYS application FR-TAF-4304

  Simon-Blecher N, Huchon D, Achituv Y. 2007. Phylogeny of coral-inhabiting barnacles (Cirripedia; Thoracica; Pyrgomatidae) based on 12S, 16S and 18S rDNA analysis. Mol. Phylo. Evo. 44:1333–1341

  Pérez-Losada M., Harp M.,. Høeg J. T., Achituv Y., Jones D., Watanabe H., Crandall K. A. 2008. The Tempo and Mode of Barnacle Evolution. Mol. Phylo. Evo. 46:328-346

  Wares J. P., Pankey M. S., Pitombo F. Gómez-Daglio L. Y. Achituv. 2009. Shallow Phylogeny of Shallow Barnacles. PLoSONE 4: 5567

  Hayashi R., Chan B. K. K., Simon-Blecher N., Watanabe H., Guy-Haim T., Yonezawa T., Levy Y., Shuto T., Achituv Y. 2013. Phylogenetic Position and Evolutionary History of the Turtle and Whale Barnacles (Cirripedia: Balanomorpha: Coronuloidea). Mol. Phylo. Evo. 67:9-14

   

  תאריך עדכון אחרון : 14/07/2020