ברוכים הבאים

הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן מעניקה ידע ביולוגי וחינוך מדעי, המבוססים על המחקר המודרני. סגל הפקולטה מונה יותר מ-40 מדענים-חוקרים, המרצים בקורסים הנוגעים לתחום התמחותם ומנהלים כל אחד קבוצת מחקר פעילה ותוססת הכוללת עמיתי מחקר, טכנאים ותלמידי מחקר לתואר שני ושלישי. התחומים השונים הנלמדים בפקולטה למדעי החיים לתואר ראשון (BSc), שני (MSc) ושלישי (PhD) מחולקים למספר קטגוריות עיקריות של מחקר: ביולוגיה תאית והתפתחותית, אקולוגיה ומדעי הצמח, אימונולוגיה וחקר הסרטן, ביולוגיה חישובית ומבנית, מיקרוביולוגיה ווירולוגיה, ונוירוביולוגיה. 

 

מסלולי הלימוד

הלימודים לקראת תואר ראשון מתקיימים במסלולים של: מדעי החיים, ביוטכנולוגיה, ביולוגיה חישובית (ביואינפורמטיקה) וביופיזיקה. לימודים לתואר שני מתקיימים בתחומים של: בוטניקה, ביוכימיה, זואולוגיה, מיקרוביולוגיה, אקולוגיה, ביולוגיה הומנית, ביוטכנולוגיה וביולוגיה חישובית.

בתואר שלישי הנושא הנחקר נקבע בהתאם לנושאי המחקר של המנחה במעבדה הספציפית.

לפקולטה תוכניות מיוחדות למצטיינים לתואר  שני ושלישי.

לפרטים נוספים גלשו למידע כללי ו-  למידע למועמדים.