English שלחו לחבר

אודות תוכנית הלימודים

התכנית המוצעת בתחום החישוביות הביו-רפואית לרופאים, היא יחידה מסוגה בארץ.

במהלך הלימודים במסלול ייחודי זה, ירכוש הרופא ידע  בכל התחומים שהוזכרו לעיל וזאת  במטרה לשפר את היכולת המחקרית שלו. יכולת זו תהווה בסיס להבנה ולפיתוח של מחקרים רפואיים חדשניים.

תכנית הלימודים המוצעת תציב את הרופאים והחוקרים ברמת הידע והמקצועיות של עמיתיהם במדינות מתקדמות בעולם בתחום זה.

בפני הלומדים בתכנית תיפרש האפשרות ללימודי מחקר מתקדמים (M.Sc  או Ph.D)  בהנחיית חוקרים בתחומי הביולוגיה החישובית מצוות הפקולטה למדעי החיים ובית החולים שיבא.

לימודי המחקר יתבססו על  נושאי מחקר ונתונים מחקריים וקליניים מתחום ההתמחות של הרופאים - וזאת בתנאים מיוחדים.

 

התכנית מוכרת על ידי ההסתדרות הרפואית (הר"י) להשתלמות לרופאים  ומקנה 300 נקודות.

 

תוכנית הלימודים:

מס'

קורס

קורס

סמסטר

הרצאה

ש"ש *

תרגיל

ש"ש *

 

סה"כ ש"ש *

 

מרצה אחראי

80-660

ביואינפורמטיקה

באוריינטציה קלינית

א

2

1

3

פרופ' רון אונגר,

ד"ר ערן אייל

80-663

 

ביוסטטיסטיקה וניסויים קליניים לרופאים

א

2

1

3

ד"ר רחל לוי-דרומר

80-662

שיטות מולקולאריות מתקדמות באפליקציה קלינית

א

2

 

2

ד"ר ארז לבנון

ד"ר ערן אייל

ד"ר נינט אמריליו

80-661

מודלים ביומתמטיים לרופאים

ב

2

1

3

פרופ' יורם לוזון
פרופ' רמית מר

 

80-664

ביולוגיה מערכתית רפואית

 

ב

2

1

3

ד"ר ינאי עופרן

ד"ר סול עפרוני

80-665  

 

כריית מידע רפואי

ב

2

1

3

ד"ר רונן טל-בוצר

(*) ש"ש = מספר שעות שבועיות אקדמיות סימסטריאליות

לסילבוסים של הקורסים לשנה"ל  2011-2010

 

מספר שעות לימוד כולל בתכנית :  255  שעות פרונטאליות

                                                     145  שעות תרגול והכנת פרויקטים

                                       סה"כ  :  400 שעות.


משך הלימודים : שני סמסטרים, יום מרוכז אחד בשבוע.

מספר שעות לימוד : בסימסטר א' - 8 ש'ש

בסימסטר ב' - 9 ש'ש        

 

 

תאריך עדכון אחרון : 10/05/2012