ג'ובני תמיר

תואר
M.A
דוא"ל
tammir1472@gmail.com
מנחה/ים

תאריך עדכון אחרון : 27/01/2020