מדעי החיים - מדעי המוח שנה א'

קורסי חובה מדעי המוח 

מס' קורס      שם הקורס                                   ש"ס / סמסטר

27205         מבוא לפסיכולוגיה                          2ה / א'

27207         חדו"א למדעי המוח                         4ה + 2ת / א'

27208         מבוא להסתברות                           2ה + 2ת / א'

27214         פיזיקה למדעי המוח 1                     2ה + 2ת / א'

27215         פרקים במדעי המוח 1                     2ה / א'

27209        אלגברה לינארית                             2ה + 2ת / ב'

27213        מבוא לסטטיסטיקה                          3ה + 3ת / ב'

27219         פיזיקה למדעי המוח 2                     3ה + 2ת / ב'

קורסי חובה מדעי החיים 

מס' קורס      שם הקורס                                   ש"ס / סמסטר

80101         ביולוגיה כללית א                            4ה / א'

80121         כימיה כללית ופיזיקלית א                 4ה + 2ת / א'

80102         מבוא לביולוגיה ב                            3ה / ב'

80103         ביולוגיה של התא                            2ה / ב'

80123        כימיה כללית ופיזיקלית ב                   2ה + 1ת / ב'

80135        כימיה אורגנית א                              2ה + 1ת / ב'

ש"ס – שעות סמסטריאליות, ה-הרצאה, ת-תרגיל

מערכת שעות- שנה א'

ניתן לצפות בפרטי הקורס (יום, שעה, מיקום, מרצה, סילבוס וכו') בקטלוג הקורסים