שלחו לחבר

ביוטכנולוגיה שנה ב

סמסטר א

מס' קורס    שם הקורס                                        ש"ס

80201     ביוכימיה א                                           4ה + 1ת

80206     מבוא לפיזיולוגיה של החי                       2ה + 1ת

80207     מבוא לאקולוגיה                                   2ה

80208     גנטיקה כללית                                      3ה + 1ת

80224     ביוטכנולוגיה של צמחים                         2ה        

80236     כימיה אורגנית ב                                  3ה + 1ת

80232     ביוכימיה - מעבדה                                3מ

סמסטר ב

מס' קורס    שם הקורס                                     ש"ס

80202     ביוכימיה ב                                          4ה

80203     מיקרוביולוגיה כללית                            2ה

80204     מבוא לוירולוגיה                                   1ה

80210     מבוא לאימונולוגיה                               2ה

80214     פיזיולוגיה של מערכות                          2ה

80242     ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א      2ה + 2ת

80244     מיקרוביולוגיה - מעבדה                       2מ 

80507     היבטים משפטיים בביוטכנולוגיה            2ה       

 

קורסי בחירה

מס' קורס    שם הקורס  (סמסטר)                     ש"ס

80126     בוטניקה - מעבדה (א)                         3מ

80127     זואולוגיה - מעבדה (ב)                         3מ

80233     מבוא לאקולוגיה - מעבדה (א)               2מ

80228     פיזיולוגיה של מערכות - מעבדה (ב)       2מ

80360     החיים בקבוצה: הבסיס המולקולרי         2ה       

               להתנהגות חברתית                            

ש"ס – שעות סמסטריאליות, ה-הרצאה, ת-תרגיל, מ-מעבדה

ניתן לצפות בפרטי הקורס (יום, שעה, מיקום, מרצה וכו') בקטלוג הקורסים

מערכת שעות 

תאריך עדכון אחרון : 04/08/2021