ביוטכנולוגיה שנה ב

סמסטר א

מס' קורס

שם הקורס

ש"ס

80150

ביוסטטיסטיקה

3ה + 1ת

80201

ביוכימיה א

4ה + 1ת

80206

מבוא לפיזיולוגיה של החי

2ה + 1ת

80207

מבוא לאקולוגיה

80208

גנטיקה כללית

3ה + 1ת

80224

ביוטכנולוגיה של צמחים

805071

היבטים בקניין רוחני בביוטכנולוגיה

80232

ביוכימיה – מעבדה

סמסטר ב

מס' קורס

שם הקורס

ש"ס

80202

ביוכימיה ב

80203

מיקרוביולוגיה כללית

80204

מבוא לוירולוגיה

80210

מבוא לאימונולוגיה

80214

פיזיולוגיה של מערכות

80242

ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א

2ה+ 2ת

80234

מבוא לעקרונות כתיבה ודיווח מדעי

80244

מיקרוביולוגיה – מעבדה

80508

היבטים כלכליים וניהוליים בביוטכנולוגיה

 

ש"ס – שעות סמסטריאליות, ה-הרצאה, ת-תרגיל, מ-מעבדה

ניתן לצפות בפרטי הקורס (יום, שעה, מיקום, מרצה וכו') בקטלוג הקורסים

מערכת שעות