תואר שני בגרונטולוגיה

חדש ! תוכנית משותפת עם החוג המשולב ומדעי החיים בגרונטולוגיה

מידע כללי על התוכנית 

מידע על הרשמה

שימו לב מי שמגיע עם רקע מדעי/ סיעוד יש להרשם דרך הפקולטה למדעי החיים. מי שמגיע עם רקע ממדעי החברה יש להרשם דרך מדעי החברה החוג המשולב.

מערכת שעות תש"פ

תוכנית הלימודים הכללית לתואר שני ללא תיזה