פרופ' מרדכי כסלו

טלפון
דוא"ל
Mordechai.Kislev@biu.ac.il
משרד
בנין כימיה ישן (207) - מאחרי חדר 128
  מחקר

   

  1) בוטניקה ארכיאולוגית: שחזור הנוף הקדמון, מזונו של האדם הקדמון, מזיקי המזון, הכנת מגדירי צמחים ממוחשבים, המסחר הקדום, וכיוצא בזה על פי הממצאים הבוטניים.

  2) מוצא צמחי תרבות, ראשית החקלאות, עצי הפרי הראשונים: גפן וזית, הדגנים הראשונים: חיטה ושעורה, הקטניות הראשונות: פול, עדשים וטופח. 

  3) תורה ומדע: בסיס ביולוגי לפתרון בעיות הלכתיות, זיהויי צמחים ובעלי חיים.

  תאריך עדכון אחרון : 07/07/2020