פרופ' רמי אבטליון

טלפון
דוא"ל
avtalr@biu.ac.il
משרד
בנין כימיה (ישן) 207, קומת קרקע, חדר 062
מחקר

 

1) אימונולוגיה משווה

א)  אנו משתמשים בדג כמודל ללימוד פונקציות רגולטוריות של התגובה החיסונית בהשוואה ליונקים. בעיקר אמור הדבר לגבי לימוד פונקציות העזר והדיכוי, אפיון תת-אוכלוסיות של לימפוציטים המעורבות בפונקציות אלו וכן ציטוקינים המבקרים אותם.

ב)  אנו לומדים את השפעת העקה ((stress על המערכת החיסונית של הדגים ועל פתוגנזיס של גורמי מחלות ידועים חיידקים ווירליים.

2) גנטיקה

א) מניפולציות כרומוזומליות בדגי אמנון: ע"י הפריה עצמית (רביית בתולים) של הביציות והכפלתו של הגנום הנקבי ההפלואידי הנובע מכך, אנו מקבלים אוכלוסיות דגים בעלי נתונים גנטיים זהים בדרגת הומוזיגוטיות גבוהה (קלונים). בטכניקה זו אנו גם מיצרים אוכלוסיות דגים בעלי קריוטיפ טריפלואידי וטטרפלואידי. דגים אלו מהווים בסיס חשוב למחקר אימונולוגי, ללימוד מנגנון קביעת הזויג ולטיפוח תכונות רצויות לחקלאות מים.

ב)  יצירת דגי אמנון טראנסגניים. אנו מנסים לשתול את הגן המבקר עמידות לקור בדגים באמצעות התוצר שלו ה-anti freeze protein ובאורח  דומה  גם  גנים  אחרים  כגון (Growth hormone and Growth hormone releasing hormone)  שמקורם מבעלי חיים שונים (דגים ויונקים), מחקר זה נערך בשיתוף עם קבוצת מחקר ממוסדות מחקר אחרים בארץ.

תאריך עדכון אחרון : 07/07/2020