פרופ' קפולניק יורם

פרופ'
מרצה חוץ
פרופ' יורם קפולניק
דוא"ל: 
טלפון: