כנס יחודי על העברה בין דורית של השואה: הבטים פסיכולוגים, ביולוגיים וטיפוליים

02/05/2016 - 09:00 - 16:30
מרצה: 
Various speakers - see program
מיקום: 
Auditorium in Brain Research Center, Building 901
Affiliation: 
See program
Abstract: 

/files/life-sciences/shared/yom_iyum_-_transgenerational_transmission_of_holocaust_-_2-5-16.pdf

Contact person: Prof. Gal Yadid

This is a joint project of the Faculties of Life Sciences and Social Sciences