English שלחו לחבר

פרופ' זיו קיזנר

פרופסור אמריטוס
טלפון
דוא"ל
ziv.kizner@biu.ac.il
מחקר

זרמים ומערבולות בזורם מסתובב: פתרונות אנליטיים ונומריים לאנסמבלים של מערבולת בקירובים שונים בעלי משמעות גיאופיזית. חקר אי-יציבות והתפתחות הלא-ליניארית של זרמים ומערבולת בארוטרופיים ובארוקליניים. מודלים בביולוגיה ימית ואקולוגיה: חקר גדילה ודינמיקה מורפולוגיים של אלמוגים במונחי מערכות דינמיות; דינמיקה של אוכלוסיות. הידרולוגיה.

תאריך עדכון אחרון : 17/11/2015