לימודי תואר שלישי

הנחיות

מסלול רגיל

סטודנטים לתואר שלישי במסלול הרגיל (לא משולב) חייבים 8.0 נ"ז (שעות שנתיות) לכל התואר (לא כולל יהדות). 

8 נקודות הזכות כוללות בתוכן קורסי חובה ובחירה לפי הפירוט הבא:

 כל שנה חייבים להירשם מחדש לקוד 80-769-01 לציון לתזה ולקוד 80-900-01 לסמינריון המחלקתי (לא מזכה בנקודות זכות). 

שימו לב! לנרשמים לדוקטורט החל מתשע"ח יש להרשם לקורס חובה 80534 ביוסטטיסטיקה ומבוא לנסויים קליניים- 1.5 נ"ז 

חייבים לבחור ב-4 סמינריונים מהרשימה המוצעת (ראה אקסל למטה)

חייבים להשלים ל-8 נ"ז מקורסי הבחירה של הפקולטה (ראה אקסל למטה) 

קורסי בחירה נוספים במכון הבינאוניברסיטאי באילת

מועדי המעבדות המרוכזות (מפורסם בהודעות הפקולטה)

מסלול משולב

סטודנטים לתואר שלישי במסלול משולב חייבים 5.0 נ"ז (שעות שנתיות ) לכל התואר (לא כולל יהדות). 

5 נקודות הזכות כוללות בתוכן קורסי חובה ובחירה לפי הפירוט הבא:

2 סמינריונים מרשימת הסמינריונים לתארים מתקדמים (ראה אקסל למטה) 

חייבים להשלים ל5 נ"ז מקורסי הבחירה ( ראה אקסל למטה) 

כל שנה חייבים להירשם מחדש לקוד 80-769-01 לציון לתזה ולקוד 80-900-01 לסמינריון המחלקתי (לא מזכה בנקודות זכות). 

קורסי בחירה נוספים במכון הבינאוניברסיטאי באילת

מועדי המעבדות המרוכזות (מפורסם בהודעות הפקולטה)

 

אקסל פירוט האשכולות לתואר שלישי רגיל ומורחב

מערכת הקורסים של האוניברסיטה