פרופ' אברהם מיבסקי

טלפון
פקס
972-3-7384058
דוא"ל
mayevsa@biu.ac.il
משרד
בנין לאוטרמן (109)
שעות קבלה
לפי תיאום טלפוני
מחקר

המעבדה מתמחית במחקרים בתחום הביואנרגטיקה של מערכות פיזיולוגיות שונות והקשר שבין פעילות זו למצבים פתולוגיים שונים. במשך השנים פותחו במעבדה שיטות חדשניות (שימוש בסיבים אופטיים) למדידת חילוף החומרים בחיה השלמה ובאופן רציף וזאת בשלוב עם מדידת פעילות יונית ע"י אלקטרודות ספציפיות. הנושאים העיקריים שנחקרים היום במעבדה הם:

1) השפעת איסכמיה חלקית או מלאה בג'רבילים על רכוזי יונים שונים במוח בהשוואה לפעילות מטבולית וחשמלית. במחקר זה משתמשים באלקטרודות למדידת אשלגן וסידן חוץ תאי המשולבות עם סיבים אופטיים המודדים את מצב חמצון חזור של המיטוכונדריה.

2) השפעת עודף חמצן היפרברי על התפתחות מצבים טוקסיים במוח (רעילות חמצן) בחיות נורמליות או כאלה שסובלות מחוסר דם חלקי במוח. החיה ממוקמת בתא לחץ בו ניתן למדוד את כל הפרמטרים שצוינו לעיל. העלאת הלחץ נעשית תוך כדי המצאות החיה בתא ומדידת הפרמטרים השונים בזמן אמיתי.

3) מדידה מולטיפרמטרית של תהליכים ביוכימיים ופיזיולוגיים במוח חולדות תוך שימוש במערכת ממוחשבת מתקדמת שנבנתה במעבדה.

לאחר חיבור מערכת המדידה למוח החולדה או הג'רביל החיה נחשפת למצבים פתופיזיולוגיים שונים. בתכנית העבודה העכשוית נבדקת השפעת חבלת ראש קשה, השפעת לחץ תוך-גולגולתי גבוה, רמת ההרדמה, טמפ' הגוף והרכב אויר הנשימה. כל המדידות נערכות במוח השלם ובזמן אמת ובמקביל נעשה גם יישום קליני של השיטות שפותחו במעבדה. לצורך זה קיים שיתוף פעולה עם בתי חולים שונים בהם נעשה שימוש בשיטות המדידה לצורך נטור חולים המאושפזים ביחידות לטיפול נמרץ או בחדר ניתוח.

תאריך עדכון אחרון : 08/03/2017