שלחו לחבר

מדעי החיים - פיזיקה שנה ג'

קורסי חובה פיזיקה

מס' קורס          שם הקורס                                    ש"ס / סמסטר

86216          ומכניקה סטטיסטית                             3ה + 1ת / א'

86232          מעבדה ממוחשבת בפיסיקה                  3מ / א'                                              

86302          אנליזה נומרית לפיסיקאים                     2ה + 1ת / א'                                                  

86312          תורת הקוונטים 2                                 3ה + 2ת / א'                                        

86246          אופטיקה                                             4ה + 1ת / ב''

86208          מתמטיקה לפיזיקאים 4                         2ה + 1ת / ב' 

86234          תורת השדה האלקטרומגנטי                  3ה + 1ת / ב'                                                  

86248          מעבדה באופטיקה                                1מ / ב'                                    

86432          סמינר בנושאים נבחרים*                        2ס / ב'                                         

                        

קורסי חובה מדעי החיים

מס' קורס          שם הקורס                                    ש"ס / סמסטר

80548          התא מבנה ותפקוד                               3ה / א'                          (דרישת ליבה לרפואה)                                        

80214          פיזיולוגיה של מערכות                           2ה / ב'                          (דרישת ליבה לרפואה)                          

סמינר בביולוגיה מולקולרית ורפואית*

ש"ס – שעות סמסטריאליות, ה-הרצאה, ת-תרגיל, מ-מעבדה, ס-סמינר

* יש לבחור סמינר בפיסיקה או במדעי החיים

מערכת שעות

ניתן לצפות בפרטי הקורס (יום, שעה, מיקום, מרצה, סילבוס וכו') בקטלוג הקורסים

                                                                             

תאריך עדכון אחרון : 21/06/2021