מדעי החיים - מדעי המוח שנה ג'

קורסי חובה מדעי המוח

מס' קורס      שם הקורס                                         ש"ס / סמסטר

27432         נוירופסיכולוגיה קוגנטיבית                         2ה / א'

27434         מעבדה בנוירוביולוגיה                              4מ / א'

27436         רשתות נוירונים                                       2ה + 2ת / א'

27218         מבוא למוח ושפה                                     4ה / ב'

27431         גישות חישוביות להבנת המוח                    2ה + 2ת / ב'

27425         פרקטיקום במדעי המוח                            2ה / שנתי

27402/403  סמינריון                                                 2ס / א או ב

 

קורסי חובה מדעי החיים 

מס' קורס      שם הקורס                                         ש"ס / סמסטר

80208         גנטיקה כללית                                          3ה + 1ת / א'

80377         ביולוגיה מולקולארית והנדסה גנטית ב         2ה / א'

80548         התא מבנה ותפקוד                                   3ה / א'

80203         מיקרוביולוגיה כללית                                 2ה / ב'

80214         פיזיולוגיה של מערכות                              2ה / ב'

80-411/414/489/492 סמינריון                                    2ס / ב'

ש"ס – שעות סמסטריאליות, ה-הרצאה, ת-תרגיל, ס-סמינריון

מערכת השעות

בנוסף לקורסי החובה יש לבחור 4 ש"ס בחירה במדעי המוח ו 6 ש"ס בחירה במדעי החיים מתוך היצע הקורסים ברשימה

ניתן לצפות בפרטי הקורס (יום, שעה, מיקום, מרצה, סילבוס וכו') בקטלוג הקורסים