מדעי החיים - מדעי המוח שנה ב'

קורסי חובה מדעי המוח 

מס' קורס      שם הקורס                                       ש"ס / סמסטר

27300         מבוא לתכנות                                        2ה + 2ת / א'

27301         משוואות דיפרינציאליות                          2ה + 2ת / א'

27302        שיטות מחקר בפסיכולוגיה                        2ה / א'

27312         נוירואנטומיה א                                      2ה / א'

27350         נוירופיזיולוגיה של מערכות                      4ה / א'

27305         עיבוד אותות                                         2ה + 2ת / ב'

27346        פסיכולוגיה קוגנטיבית                              2ה / ב'

27316        מעבדה ניסויית במדעי ההתנהגות             3מ / שנתי

 

קורסי חובה מדעי החיים

מס' קורס      שם הקורס                                       ש"ס / סמסטר

80201         ביוכימיה א                                            4ה + 1ת / א'

80338         נוירופיזיולוגיה תאית                               4ה / א'

80232         ביוכימיה א' - מעבדה                              3מ / א'

80202         ביוכימיה ב                                            4ה / ב'

80210         מבוא לאימונולוגיה                                  2ה / ב'

80242         ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א'         2ה + 2ת / ב'

80231         ביולוגיה מולוקולרית - מעבדה                   3מ / ב'

ש"ס – שעות סמסטריאליות, ה-הרצאה, ת-תרגיל, מ-מעבדה

ניתן לצפות בפרטי הקורס (יום, שעה, מיקום, מרצה, סילבוס וכו') בקטלוג הקורסים

מערכת שעות - שנה ב