מדעי החיים - פסיכולוגיה - שנה ג'

פסיכולוגיה - חובה:

מס' קורס       שם הקורס                                        ש"ס / סמסטר

60209          מבוא לפסיכולוגיה חברתית א'                   2ה / א'

60305          מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית א'               2ה / א'

60210          מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'                   2ה / ב'

60306          מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית ב'               2ה / ב'

                    פרקטיקום                                             4 / שנתי

                    סמינריון                                                2ס

 

מדעי החיים - חובה:

 מס' קורס      שם הקורס                                        ש"ס / סמסטר

80208          גנטיקה                                                 3ה + 2ת / א'      (דרישת ליבה לרפואה)

80203          מיקרוביולוגיה כללית                               2ה / ב'              (דרישת ליבה לרפואה)

80214          פיזיולוגיה של מערכות                             2ה / ב'              (דרישת ליבה לרפואה)

80492          סמינריון מסלול ביוטכנולוגיה                     2ס / ב'

ש"ס – שעות סמסטריאליות, ה-הרצאה, ת-תרגיל, מ-מעבדה, ס-סמינריון

 

בשנה ג יש לבחור 2 נק"ז בחירה מקורסי הפסיכולוגיה, 4 נק"ז חובה לבחור מתוך אשכול התמחות, ו 2 נק"ז בחירה כללי מקורסי מדעי החיים - רשימת קורסי הבחירה

מערכת שעות

ניתן לצפות בפרטי הקורס (יום, שעה, מיקום, מרצה, סילבוס וכו') בקטלוג הקורסים