מדעי החיים - פסיכולוגיה - שנה ב'

פסיכולוגיה:

מס' קורס       שם הקורס                                         ש"ס / סמסטר

60190          סטטיסטיקה רב משתנית                           2ה + 2ת / א'       (דרישת ליבה לרפואה)

60212          מבוא לתאוריות באישיות א                        2ה / א'

60217          פסיכולוגיה קוגנטיבית א'                           2ה / א'

60213          מבוא לתאוריות באישיות ב                        2ה / ב'

60218          פסיכולוגיה קוגנטיבית ב'                           2ה / ב'

60215          שיטת מחקר וניסויית                                2ה + 2ת / שנתי
 

מדעי החיים:

מס' קורס       שם הקורס                                         ש"ס / סמסטר

80201          ביוכימיה א                                              4ה + 1ת / א'        (דרישת ליבה לרפואה)

80232          ביוכימיה-מעבדה                                      3מ / א'  

80338          נוירופיזיולוגיה תאית                                  4ה / א'

80202          ביוכימיה ב                                              4ה / ב'               (דרישת ליבה לרפואה)

80242          ביולוגיה מולקולרית  והנדסה גנטית א          2ה + 2ת / ב'      (דרישת ליבה לרפואה)

80266          נוירופיזיולוגיה: מערכות תחושה ומוטוריקה   4ה / ב'

ש"ס – שעות סמסטריאליות, ה-הרצאה, ת-תרגיל, מ-מעבדה

מערכת שעות

 

ניתן לצפות בפרטי הקורס (יום, שעה, מיקום, מרצה, סילבוס וכו') בקטלוג הקורסים