מדעי החיים - פסיכולוגיה - שנה א'

קורסי חובה פסיכולוגיה:

מס' קורס       שם הקורס                                          ש"ס / סמסטר

60101          מבוא לפסיכולוגיה                                     4ה / א'

60107          מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית א'               2ה / א'

60108          מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית ב'               2ה / ב'

60105          מבוא לסטטיסטיקה                                   2ה / שנתי       (דרישת ליבה לרפואה)

60106          תרגיל סטטיסטיקה ושימושי מחשב              2ת / שנתי
 

קורסי חובה מדעי החיים:

מס' קורס       שם הקורס                                          ש"ס / סמסטר

80111          פיסיקה כללית א'                                       3ה + 1ת / א'

80121         כימיה כללית ופיסיקלית א'                           4ה + 2ת / א'

80130         מתמטיקה א'                                             2ה + 1ת / א'

80113         פיסיקה כללית ב                                        3ה + 1ת / ב'

80123         כימיה כללית ופיסיקלית ב'                           2ה + 1ת / ב'

80131         מתמטיקה ב'                                             2ה + 1ת / ב'

80102         ביולוגיה כללית ב'                                       3ה / ב'

80103         ביולוגיה של התא                                       2ה / ב'         (דרישת ליבה לרפואה)

80106         חלון אל המוח                                            1ה / ב'

80135         כימיה אורגנית א'                                        2ה + 1ת / ב'

ש"ס – שעות סמסטריאליות, ה-הרצאה, ת-תרגיל

מערכת שעות

ניתן לצפות בפרטי הקורס (יום, שעה, מיקום, מרצה, סילבוס וכו') בקטלוג הקורסים