שלחו לחבר

מדעי החיים - כימיה שנה ב'

קורסי חובה כימיה שנה ב

מס' קורס      שם הקורס                                           ש"ס / סמסטר

84202        שיטות מעבדה בכימיה אורגנית א'              2מ / א'

84205        כימיה אורגנית א'                                     3ה + 2ת / א'

84209        כימיה פיזיקלית א'                                   4ה + 2ת / א'

84203        שיטות מעבדה בכימיה אורגנית ב               2מ  /  ב'

84206        כימיה אורגנית ב'                                     2ה + 2ת / ב'

84210        כימיה פיזיקלית ב'                                   4ה + 2ת / ב'

 

קורסי חובה מדעי החיים שנה ב

מס' קורס      שם הקורס                                           ש"ס / סמסטר

80201        ביוכימיה א'                                            4ה + 1ת / א'   (דרישת ליבה לרפואה)

80232        ביוכימיה - מעבדה                                   3מ / א'

80202        ביוכימיה ב'                                            4ה / ב'           (דרישת ליבה לרפואה)

80203        מיקרוביולוגיה כללית                                2ה / ב'          (דרישת ליבה לרפואה)

80231        ביולוגיה מולוקולרית - מעבדה                   3מ / ב'

80242        ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א'         2ה + 2ת / ב' (דרישת ליבה לרפואה)

ש"ס – שעות סמסטריאליות, ה-הרצאה, ת-תרגיל, מ-מעבדה

מערכת שעות

ניתן לצפות בפרטי הקורס (יום, שעה, מיקום, מרצה, סילבוס וכו') בקטלוג הקורסים

 

תאריך עדכון אחרון : 21/06/2021