דו ראשי לא מובנה - קורסי בחירה

קורסי בחירה  יש לבחור 9 ש"ס

סמסטר א

מס' קורס    שם הקורס                                                                   ש"ס                               

80306     ביולוגיה מבנית לביולוגים                                                     2ה                                 

80313     היסטולוגיה: הקדמה לרקמות                                                1ה + 2מ                                  

80333     המוח: זיכרון למידה ומה שביניהם                                          2ה                                       

80362     תהליכים בביוספרה                                                             2ה                                        

80376     מטלאב לביולוגים                                                                2ה + 2ת                                   

80392     גנומיקה חישובית                                                                2ה + 1ת                           

80397     סטטיסטיקה ומדעי הנתונים                                                  1ה + 1ת                              

886980   רשתות ומורכבות בעולם האמיתי                                           2ה + 1ת                     

    

סמסטר ב

מס' קורס    שם הקורס                                                                    ש"ס

80223     פיזיולוגיה של הצמח                                                            3ה 

80301     אינטראקציות בין המיקרוביום והמאכסן בבריאות ובחולי             2ה 

80308     הפרוטאום התאי: מנגנוני פירוק חלבונים ומסלולי בקרת איכות    2ה

80309     מבוא לביולוגיה ואקולוגיה ימית                                              2ה + 1ס   

80317     שעונים ביולוגים במערכות ימיות                                            4ה

80318     ממשק אדם מכונה - מתא עצב וננוטכנולוגיה,                           2ה   

               דרך ראיה ביונית ועד המטריקס

80396     המוח החולה                                                                      2ה  

80399    תיקון נזקי דנ"א ושמירה על יציבות הגנום                                 2ה

80557    ביולוגיה התפתחותית                                                            2ה + 2ת