דו ראשי לא מובנה - מעבדות בחירה

יש לבחור 5 ש"ס

סמסטר א

מס' קורס    שם הקורס                                ש"ס

80126       בוטניקה                                     3מ

80232      ביוכימיה                                      3מ    

80233       מבוא לאקולוגיה                           2מ

  

סמסטר ב

מס' קורס    שם הקורס                                ש"ס

80127       זואולוגיה                                     3מ

80244       מיקרוביולוגיה                               2מ   

80231      ביולוגיה מולקולרית                        3מ