דו ראשי לא מובנה - שנה ב וג'

סמסטר א

מס' קורס    שם הקורס                                        ש"ס

80201     ביוכימיה א                                          4ה + 1ת

80206     מבוא לפיזיולוגיה של החי                      2ה + 1ת

80207     מבוא לאקולוגיה                                  2ה

80208     גנטיקה כללית                                     3ה + 1ת

סמסטר ב

מס' קורס    שם הקורס                                     ש"ס

80150     ביוסטטיסטיקה                                   2ה + 1ת      

80202     ביוכימיה ב                                         4ה

80203     מיקרוביולוגיה כללית                            2ה

80210     מבוא לאימונולוגיה                              2ה

80242     ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א      2ה + 2ת

 

ש"ס – שעות סמסטריאליות, ה-הרצאה, ת-תרגיל, מ-מעבדה

בנוסף, יש לבחור סמינריון מתוך אשכול הסמינריונים

ניתן לצפות בפרטי הקורס (יום, שעה, מיקום, מרצה וכו') בקטלוג הקורסים