דו ראשי לא מובנה - שנה א

סמסטר א

מס' קורס    שם הקורס                        ש"ס

80701     מבוא לביולוגיה א                 2ה

80111     פיזיקה כללית א'                   3ה + 1ת

80121     כימיה כללית ופיזיקלית א       4ה + 2ת

80130     מתמטיקה א                        2ה + 1ת

    

סמסטר ב

מס' קורס    שם הקורס                        ש"ס

80702     מבוא לביולוגיה ב                 3ה

80103     ביולוגיה של התא                 2ה

80113     פיזיקה כללית ב'                   3ה + 1ת

80123     כימיה כללית ופיזיקלית ב       2ה + 1ת

80131     מתמטיקה ב                        2ה + 1ת

80135     כימיה אורגנית א                  2ה + 1ת

80145     מבוא לביוכימיה                   3ה + 1ת

 

ש"ס – שעות סמסטריאליות, ה-הרצאה, ת-תרגיל, מ-מעבדה

ניתן לצפות בפרטי הקורס (יום, שעה, מיקום, מרצה וכו') בקטלוג הקורסים