ביוטכנולוגיה שנה ג

קורסי חובה

מס' קורס

שם הקורס

ש"ס / סמסטר

80377

ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית ב

2ה / א'

80502

מבוא לביוטכנולוגיה - מעבדה

2מ / א'

80548

התא מבנה ותפקוד

3ה / א'

80501

מבוא לביוטכנולוגיה

2ה + 2ת / ב'

80513

ביואינפורמטיקה*

2ה + 2ת / ב'

80510

תהליכי הפרדה ואנליטיקה

2ה / ב'

 

סמינריון – רשימה מופיעה במערכת שעות למטה

2ס / ב'

 

קורסי בחירה  - יש להשלים ל 72 נק"ז (144 ש"ס) מתוך הרשימה

מערכת שעות, 

רשימת סמינריונים,

רשימת קורסי בחירה
.