שלחו לחבר

ביוטכנולוגיה שנה ג

קורסי חובה

מס' קורס    שם הקורס                                             ש"ס         סמסטר

80377     ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית ב            2ה              א'

80502     מבוא לביוטכנולוגיה - מעבדה                      2מ              א'                           

80548     התא מבנה ותפקוד                                   3ה               א'

80501     מבוא לביוטכנולוגיה                                   2ה + 2ת      ב'       

80508     היבטים כלכליים וניהוליים בביוטכנולוגיה       2ה               ב'

80513     ביואינפורמטיקה                                       2ה + 2ת      ב'

80510     תהליכי הפרדה ואנליטיקה                          2ה              ב'                          

               סמינריון - ראה קובץ למספרי קורס              2ס              ב'

 

קורסי בחירה  - יש להשלים ל 72 נק"ז (144 ש"ס) מתוך הרשימה

מערכת שעות 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 21/06/2021