ביוטכנולוגיה שנה א

סמסטר א

מס' קורס

שם הקורס

ש"ס

80701

מבוא לביולוגיה א

80111

פיזיקה כללית א

3ה + 1ת

801211

כימיה כללית

4ה + 2ת

80130

מתמטיקה א

2ה + 1ת

80107

תכנות ומדעי הנתונים לביולוגים

2ה + 2ת

807161

אתגרי הביולוגיה המודרנית

80717

מבוא לכלכלה

 

סמסטר ב

 

מס' קורס

שם הקורס

ש"ס

80702

מבוא לביולוגיה ב

80103

ביולוגיה של התא

80113

פיזיקה כללית ב

3ה + 1ת

801231

כימיה פיזיקלית

2ה + 1ת

80131

מתמטיקה א

2ה + 1ת

801351

כימיה אורגנית

5ה + 2ת

807162

אתגרי הביולוגיה המודרנית

80105

מבוא לביולוגיה – מעבדה

 

ש"ס – שעות סמסטריאליות, ה-הרצאה, ת-תרגיל, מ-מעבדה

ניתן לצפות בפרטי הקורס (יום, שעה, מיקום, מרצה וכו') בקטלוג הקורסים

מערכת שעות