שלחו לחבר

מדעי החיים (ביולוגיה) חד חוגי שנה ג

קורסי חובה

מס' קורס    שם הקורס                                             ש"ס/סמסטר

80377     ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית ב            2ה / א'

80548     התא מבנה ותפקוד                                   3ה / א'

80513     ביואינפורמטיקה                                       2ה + 2ת / ב' (לתשומת ליבכם - ניתן לבחור בקורס זה תרגול מתוקשב)

               סמינריון - ראה קובץ למספרי קורס              2ס / ב'

קורסי בחירה חובה לבחור - יש לבחור 5 נק"ז (10 ש"ס)

מס' קורס    שם הקורס                                             ש"ס/סמסטר

80312     תרפייה תאית וגנטית                                 2ה / א'

80333     המוח: זיכרון למידה ומה שביניהם                2ה / א'      

80352     מיקרוביולוגיה רפואית יחסי טפיל מאכסן        4ה + 4מ / א'

               וכימוטרפוייטיקה

80357     וירולוגיה כללית ומולקולרית                         2ה / א' 

80367     עולם הרנא                                               2ה / א'

80380     בקרת חלבונים לאחר תרגום                       2ה / א' 

80519     בקרת גדילה ותמותה של תאים                   2ה / א'

80334     האורגניזם השלם כמודל למחקר ביו-רפואי    2ה / ב'

80341     התמיינות שלת תאי בעלי חיים וצמחים:        2ה / ב'

               היבטים מולקולורים ואפיגנטיים מהגן לגנום 

80353     הבסיס המולקולרי לממאירויות המטולוגיות   2ה / ב'

80396     המוח החולה                                           2ה / ב'  

80520     הגרעין מבנה ותפקוד                                2ה / ב'

80524     אימונולוגיה ואימונותרפיה של סרטן             2ה / ב'

80528     מעבדה בגנטיקה קלאסית ומולקולרית         2מ / מרוכזת בסוף סמסטר ב'

 

קורסי בחירה  - יש להשלים ל 72 נק"ז (144 ש"ס) מתוך הרשימה

 

ניתן לצפות בפרטי הקורסים (יום, שעה, מיקום, מרצה וכו') בקטלוג הקורסים

רשימת הקורסים לשנה ג כולל קורסי בחירה רשימת קורסים שנה ג'

מערכת שעות 

תאריך עדכון אחרון : 22/07/2021