שלחו לחבר

מדעי החיים (ביולוגיה) חד חוגי שנה ב

סמסטר א

מס' קורס    שם הקורס                                        ש"ס

80201     ביוכימיה א                                          4ה + 1ת

80206     מבוא לפיזיולוגיה של החי                      2ה + 1ת

80207     מבוא לאקולוגיה                                  2ה

80208     גנטיקה כללית                                     3ה + 1ת

80236     כימיה אורגנית ב                                 3ה + 1ת

80232     ביוכימיה - מעבדה                               3מ

80233     מבוא לאקולוגיה - מעבדה*                   1מ

סמסטר ב

מס' קורס    שם הקורס                                     ש"ס

80202     ביוכימיה ב                                         4ה

80203     מיקרוביולוגיה כללית                            2ה

80204     מבוא לוירולוגיה                                  1ה

80210     מבוא לאימונולוגיה                              2ה

80214     פיזיולוגיה של מערכות                         2ה

80223     פיזיולוגיה של הצמח                            3ה

80242     ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א      2ה + 2ת

80231     ביולוגיה מולקולרית - מעבדה                3מ

80244     מיקרוביולוגיה - מעבדה*                      2מ    

80228     פיזיולוגיה של מערכות - מעבדה*          1מ

 

ש"ס – שעות סמסטריאליות, ה-הרצאה, ת-תרגיל, מ-מעבדה

*יש לבחור שתי מעבדות מתוך שלוש – מבוא לאקולוגיה (6 מפגשים של שעתיים ושני ימי סיור), מיקרוביולוגיה (6 מפגשים של 4 שעות), פיזיולוגיה של מערכות (6 מפגשים של שעתיים).

ניתן לצפות בפרטי הקורס (יום, שעה, מיקום, מרצה וכו') בקטלוג הקורסים

מערכת שעות 

תאריך עדכון אחרון : 21/06/2021