שלחו לחבר

מדעי החיים (ביולוגיה) חד חוגי שנה א

סמסטר א

מס' קורס    שם הקורס                        ש"ס

80101     מבוא לביולוגיה כללית א        4ה

80111     פיזיקה כללית א'                   3ה + 1ת

80121     כימיה כללית ופיזיקלית א       4ה + 2ת

80130     מתמטיקה א                        2ה + 1ת

807161     אתגרי הביולוגיה המודרנית    2ה     

80126     בוטניקה - מעבדה*               3מ        

 

סמסטר ב

מס' קורס    שם הקורס                        ש"ס

80102     ביולוגיה כללית ב                  3ה

80103     ביולוגיה של התא                 2ה

80113     פיזיקה כללית ב'                   3ה + 1ת

80123     כימיה כללית ופיזיקלית ב       2ה + 1ת

80131     מתמטיקה ב                        2ה + 1ת

80135     כימיה אורגנית א                  2ה + 1ת

80145     מבוא לביוכימיה                   3ה + 1ת

80150     ביוסטטיסטיקה                    3ה + 1ת

807162     אתגרי הביולוגיה המודרנית    2ה              

80127     זואולוגיה - מעבדה*             3מ

 

ש"ס – שעות סמסטריאליות, ה-הרצאה, ת-תרגיל, מ-מעבדה

*יש לבחור אחת מתוך שתי מעבדות – בוטניקה או זואולוגיה

ניתן לצפות בפרטי הקורס (יום, שעה, מיקום, מרצה, סילבוס וכו') בקטלוג הקורסים

מערכת שעות 

תאריך עדכון אחרון : 21/06/2021