ספרים חדשים בספרייה

1  ספר Bancroft's theory and practice of histological techniques / [ed. by] S. Kim Suvarna, Christopher Layton, John D. Bancroft 9th ed Cardiovascular physiology / David E. Mohrman 9th ed Clinical microbiology procedures handbook / Amy L. Leber 4th ed
Ecology / William D. Bowman, 4th ed  Campbell biology / Lisa A. Urry, 11th ed Bailey & Scott's diagnostic microbiology / Patricia M. Tille, 14th ed
 concepts and applications / Manuel C. Molles, Jr., 7th ed  an integrated approach / Dee Unglaub Silverthorn,3rd ed  text and atlas / Anthony L. Mescher, 15th ed
Plant physiology and development / Lincoln Taiz, 6th ed Manual of clinical microbiology / editors in chief, James H. Jorgensen, 11th ed Janeway's immunobiology / Kenneth Murphy, 9th ed
Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases / [edited by] John E. Bennett, 8th ed Robbins and Cotran pathologic basis of disease / [edited by] V. Kumar, 9th ed Intestinal microorganisms of termites and other invertebrates / H. Konig, A.Varma (eds.)
Principles of anatomy & physiology / Gerard J. Tortora, 15th ed  רפואה ופיזיקה נפגשות / עופר בן חורין.‏

E-book Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases / John E. Bennett, 9th ed

ביולוגיה - האחידות והמגוון של החיים / ססי סטאר  מיומנו של ביולוג ימי / כתב וצילם: רמי קליין Animal defenses [electronic resource] / Christina Wilsdon

 Bruce Alberts (Author), Alexander Johnson (Author), 6th ed

The Cornell lab of ornithology handbook of bird biology 3ed Principles of development Wolpert 6ed.