ביוטכנולוגיה שנה ג'

קורסי חובה שנה ג'

קורסי בחירה 

חובת סמינריון 

 

מערכת שעות שנה ג' סמסטר א'

מערכת שעות שנה ג' סמסטר ב'

 

* קורס בחירה מעבדת חקר - הקורס מחייב עבודת מחקר, בהיקף של 90 שעות לפחות, באחת ממעבדות המחקר בפקולטה, בתיאום מראש עם ראש המעבדה. (מומלץ לתלמידים המעוניינים להמשיך לתואר שני).

קורסי בחירה נוספים במכון הבינאוניברסיטאי באילת