ביוטכנולוגיה- שנה א'

קורסי חובה שנה א

מערכת שעות ביוטכנולוגיה שנה א' סמסטר א'

מערכת שעות ביוטכנולוגיה שנה א' סמסטר ב'

 

* תלמידים שנבחנו בבגרות בפיזיקה 4 יחידות וקיבלו ציון 85 ומעלה, או 5 יחידות וקיבלו ציון 80 ומעלה משוחררים מקורסים 80-111, 80-113.