הזמנה להרמת כוסית לכבוד השנה החדשה

06/10/2016 - 10:00 - 12:00