תוכנית מובנית ביולוגיה גיאוגרפיה שנה ב'

מספר קורס

שם הקורס

75373

יסודות ממ"ג

75209

מבוא ואוקיינוגרפיה פיסיקלית וכימית

75143

מבוא לפדולוגיה

75100

מבוא לגיאומורפולוגיה

75123

מבוא לחישה מרחוק

80201

ביוכימיה א'

80202

ביוכימיה ב'

80223+80230

פיזיולוגיה של הצמח+ מעבדה

80233

מבוא לאקולוגיה-מעבדה

80207

מבוא לאקולוגיה

80206

פיזיולוגיה של החי

80203

מיקרוביולוגיה כללית

80242

ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א'

80208

גנטיקה כללית

80294

סדנא בינתחומית לסוגיות סביבתיות ב'

80295

מים אל ים הבטים סביבתיים במרחב הביולוגי/גיאוגרפי ב'